Predchádzajúca kapitola

91. kapitola

Kto býva v úkryte Najvyššieho

1 Kto býva v úkryte Najvyššieho, odpočíva v tôni Všemohúceho,
2 nech povie Hospodinovi: „Moje útočisko a moja pevnosť je môj Boh, v ktorého dúfam.“ 3 On ťa vyslobodí z osídla lovca a zo zhubného moru. 4 Peruťou svojou ťa prikryje, útočisko nájdeš pod jeho krídlami, štítom a úkrytom je jeho vernosť. 5 Príšery nočnej nemusíš sa báť, ani šípu, čo letí vo dne, 6 ani moru, čo sa prikráda v tmách, ani nákazy, čo pustoší napoludnie. 7 Keby ti po boku padli tisíce a desaťtisíce po pravici, teba to nezasiahne. 8 Len čo otvoríš oči, uzrieš odplatu bezbožných. 9 Ak máš útočisko v Hospodinovi, u Najvyššieho svoj príbytok, 10 nič zlé sa ti nestane, nijaká pohroma sa k tvojmu stanu nepriblíži. 11 Veď on svojim anjelom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách. 12 Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neudrel nohu o kameň. 13 Po levovi a zmiji budeš kráčať, pošliapeš levíča i draka. 14 Vyslobodím ho, lebo sa ma pridŕža, ochránim ho, lebo pozná moje meno. 15 Keď ma bude vzývať, odpoviem mu, v súžení budem s ním, vytrhnem ho a oslávim. 16 Nasýtim ho dlhým životom, ukážem mu svoju spásu.