90. kapitola

Štvrtá kniha Žalmov (90 – 106)

Pane, býval si nám príbytkom

1 Modlitba Mojžiša, Božieho muža. Pane, býval si nám príbytkom z pokolenia na pokolenie.
2 Skôr ako sa vrchy zrodili, skôr než vznikla zem a svet, od vekov naveky ty si Boh.90,2 Gn 1,1; Ž 93,2; Prís 8,25; Hab 1,12 3 Človeka vraciaš do prachu, hovoríš: „Vráťte sa, synovia človeka.“90,3 Gn 3,19; Ž 103,14; 104,29; 146,4 4 Veď tisíc rokov je v tvojich očiach ako včerajšok, čo sa pominul, ako čas nočnej stráže.90,4 2Pt 3,8 5 Odplavuješ ich, sú ako sen, ako tráva, čo pučí zrána;90,5-6 Jób 14,1-12; Ž 37,2; 102,12; 103,15n; Iz 38,12; 40,7n; 1Pt 1,24n 6 zrána rozkvitá a rastie, na večer vädne a uschýna. 7 Od hnevu tvojho hynieme; desí nás tvoja prchkosť.90,7 Ž 76,8 8 Kladieš si naše viny pred seba, tajnosti do svetla svojej tváre.90,8 Ž 51,11; Oz 7,2 9 Všetky dni naše miznú v tvojom hneve, roky sa nám končia ako vzdych.90,9 Ž 39,6n; 89,48 10 Počet našich rokov býva sedemdesiat, pri väčšej sile aj osemdesiat; ich pýchou je len lopota a strasť, rýchlo sa pominú a my odlietame.90,10 Prís 10,27; Koh 6,12 11 Ako by sa nebál tvojej prchkosti, kto pozná silu tvojho hnevu? 12 Nauč nás počítať naše dni, aby sme získali múdre srdce.90,12 Ž 39,5 13 Vráť sa, Hospodin! Dokedy? Preukáž milosť svojim sluhom! 14 Nasýť nás zrána svojou milosťou, aby sme každý deň radostne plesali.90,14 Ž 17,15 15 Toľko dní nás potešuj, koľko bolo dní poníženia a rokov, počas ktorých nám bolo zle.90,15 Nm 14,34 16 Zjav svoje dielo na svojich sluhoch a na ich synoch svoju velebu. 17 Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami. Upevni dielo našich rúk, upevni dielo našich rúk!90,17 Ž 33,22; 138,8