Predchádzajúca kapitola

90. kapitola

Štvrtá kniha Žalmov (90 – 106)

Pane, býval si nám príbytkom

1 Modlitba Mojžiša, Božieho muža. Pane, býval si nám príbytkom z pokolenia na pokolenie.
2 Skôr ako sa vrchy zrodili, skôr než vznikla zem a svet, od vekov naveky ty si Boh. 3 Človeka vraciaš do prachu, hovoríš: „Vráťte sa, synovia človeka.“ 4 Veď tisíc rokov je v tvojich očiach ako včerajšok, čo sa pominul, ako čas nočnej stráže. 5 Odplavuješ ich, sú ako sen, ako tráva, čo pučí zrána; 6 zrána rozkvitá a rastie, na večer vädne a uschýna. 7 Od hnevu tvojho hynieme; desí nás tvoja prchkosť. 8 Kladieš si naše viny pred seba, tajnosti do svetla svojej tváre. 9 Všetky dni naše miznú v tvojom hneve, roky sa nám končia ako vzdych. 10 Počet našich rokov býva sedemdesiat, pri väčšej sile aj osemdesiat; ich pýchou je len lopota a strasť, rýchlo sa pominú a my odlietame. 11 Ako by sa nebál tvojej prchkosti, kto pozná silu tvojho hnevu? 12 Nauč nás počítať naše dni, aby sme získali múdre srdce. 13 Vráť sa, Hospodin! Dokedy? Preukáž milosť svojim sluhom! 14 Nasýť nás zrána svojou milosťou, aby sme každý deň radostne plesali. 15 Toľko dní nás potešuj, koľko bolo dní poníženia a rokov, počas ktorých nám bolo zle. 16 Zjav svoje dielo na svojich sluhoch a na ich synoch svoju velebu. 17 Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami. Upevni dielo našich rúk, upevni dielo našich rúk!