9. kapitola

9 On bude spravodlivo súdiť svet, národy rozsúdi podľa práva. (vav)
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.