Predchádzajúca kapitola

88. kapitola

Hospodin, Boh mojej spásy

1 Pieseň. Žalm Korachovcov. Zbormajstrovi na nápev: „Machalat leannót.“ Poučný žalm Hemána Ezrachovca.
2 Hospodin, Boh mojej spásy, k tebe volám dňom i nocou. 3 Kiež moja modlitba prenikne k tebe, nakloň ucho k môjmu náreku! 4 Moja duša sa presýtila trápením, môj život sa už dotkol podsvetia. 5 Počítajú ma k tým, čo zostupujú do hrobu, som ako muž bez sily. 6 Mám miesto medzi mŕtvymi, zabitými, čo ležia v hrobe, na ktorých si už nespomenieš, ktorí sú ti vytrhnutí z ruky. 7 Vrhol si ma do najhlbšej jamy, do najtemnejších hlbín. 8 Doľahol na mňa tvoj hnev, zmietlo ma tvoje vlnobitie. — Sela — 9 Vzdialil si odo mňa mojich známych, sprotivil si ma pred nimi. Som uväznený, nemôžem vyjsť. 10 Zrak mi zármutkom slabne. Celý deň volám k tebe, Hospodin, vystieram k tebe ruky. 11 Či mŕtvym budeš robiť divy? Vstanú azda tiene mŕtvych, aby ťa chválili?— Sela — 12 Dá sa v hrobe hovoriť o tvojej milosti a v ríši smrti o tvojej vernosti? 13 Vie sa v temnote o tvojich divoch, o tvojej spravodlivosti v krajine zabudnutia? 14 Ja však volám k tebe o pomoc, Hospodin, hneď zrána sa k tebe vznáša moja modlitba. 15 Prečo si zavrhol moju dušu, Hospodin, a skrývaš svoju tvár predo mnou? 16 Od mladosti som zúbožený a hyniem, znášam tvoje hrôzy a som bezradný. 17 Tvoj prudký hnev sa prevalil cezo mňa a tvoje hrozivé zásahy ma zničili. 18 Valia sa na mňa každodenne ako voda, obkľučujú ma zo všetkých strán. 19 Vzdialil si odo mňa priateľa a druha, spoločníkom sa mi stala temnota.