Predchádzajúca kapitola

87. kapitola

Jeho základy sú na posvätných vrchoch

1 Od Korachovcov. Žalm. Pieseň. Jeho základy sú na posvätných vrchoch.
2 Hospodin miluje brány Siona viac než všetky príbytky Jákoba. 3 Slávne chýry idú o tebe, Božie mesto. — Sela — 4 Z tých, čo ma poznajú, spomeniem Rahab a Bábel, ba aj Filištínsko, Týrus a Kúš, tí všetci sa tu narodili. 5 O Sione sa povie: „Ten i onen sa tam narodil a sám Najvyšší ho upevnil.“ 6 Hospodin pri súpise národov pripomenie: „Tento sa tam narodil.“— Sela — 7 Dajú sa do spevu a tanca: „Pre mňa všetko z teba pramení.“