Predchádzajúca kapitola

86. kapitola

Nakloň svoj sluch, Hospodin, a odpovedz mi

1 Dávidova modlitba. Nakloň svoj sluch, Hospodin, a odpovedz mi, lebo som úbohý a chudobný.
2 Ochraňuj ma, veď som ti oddaný. Pomôž mi, svojmu služobníkovi; predsa si môj Boh, spolieham sa na teba! 3 Zmiluj sa nado mnou, Pane, veď celý deň volám k tebe! 4 Obveseľ dušu svojho služobníka, k tebe ju, Pane, povznášam. 5 Ty si dobrý, Pane, ochotný odpúšťať. Oplývaš milosťou voči tým, čo k tebe volajú. 6 Hospodin, nakloň ucho k mojej modlitbe, všímaj si môj úpenlivý hlas. 7 Volám ťa, keď som v tiesni, a ty mi odpovieš. 8 Nikto medzi bohmi sa ti nevyrovná, Pane, ani tvojim dielam. 9 Všetky národy, ktoré si utvoril, prídu sa ti pokloniť, Pane, a uctiť tvoje meno. 10 Ty si veľký a konáš divy, ty jediný si Boh. 11 Vyuč ma, Hospodin, svojej ceste a budem žiť podľa tvojej pravdy. Upriam moju myseľ na bázeň pred tvojím menom. 12 Chcem ti ďakovať, Pane, môj Bože, celým srdcom a navždy velebiť tvoje meno. 13 Veľká je tvoja milosť voči mne, vyslobodil si ma z hlbín podsvetia. 14 Bože, napadli ma pyšní ľudia, tlupa násilníkov striehne na mňa, na teba nedbajú. 15 Ty však, Pane, si Boh milosrdný a milostivý, zhovievavý, plný lásky a vernosti. 16 Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, obdaruj svojho služobníka silou, zachráň syna svojej služobnice! 17 Daj mi znamenie svojej priazne, nech moji neprajníci zahanbení vidia, že ty, Hospodin, mi pomáhaš a potešuješ ma.