86. kapitola

Nakloň svoj sluch, Hospodin, a odpovedz mi

1 Dávidova modlitba. Nakloň svoj sluch, Hospodin, a odpovedz mi, lebo som úbohý a chudobný.86,1 Ž 40,18
2 Ochraňuj ma, veď som ti oddaný. Pomôž mi, svojmu služobníkovi; predsa si môj Boh, spolieham sa na teba!86,2 Ž 25,20 3 Zmiluj sa nado mnou, Pane, veď celý deň volám k tebe!86,3 Ž 57,2 4 Obveseľ dušu svojho služobníka, k tebe ju, Pane, povznášam.86,4 Ž 25,1 5 Ty si dobrý, Pane, ochotný odpúšťať. Oplývaš milosťou voči tým, čo k tebe volajú.86,5 Ex 34,6 6 Hospodin, nakloň ucho k mojej modlitbe, všímaj si môj úpenlivý hlas.86,6 Ž 55,2-3 7 Volám ťa, keď som v tiesni, a ty mi odpovieš.86,7 Ž 50,15; 77,3 8 Nikto medzi bohmi sa ti nevyrovná, Pane, ani tvojim dielam.86,8 Ex 15,11; Ž 135,5; Mich 7,18 9 Všetky národy, ktoré si utvoril, prídu sa ti pokloniť, Pane, a uctiť tvoje meno.86,9 Iz 2,3; Mich 4,2; Zach 14,16 10 Ty si veľký a konáš divy, ty jediný si Boh.86,10 Dt 6,4; 32,39 11 Vyuč ma, Hospodin, svojej ceste a budem žiť podľa tvojej pravdy. Upriam moju myseľ na bázeň pred tvojím menom.86,11 Ž 27,11; Jer 32,39 12 Chcem ti ďakovať, Pane, môj Bože, celým srdcom a navždy velebiť tvoje meno. 13 Veľká je tvoja milosť voči mne, vyslobodil si ma z hlbín podsvetia.86,13 Ž 56,14; 116,8 14 Bože, napadli ma pyšní ľudia, tlupa násilníkov striehne na mňa, na teba nedbajú.86,14 Ž 54,5 15 Ty však, Pane, si Boh milosrdný a milostivý, zhovievavý, plný lásky a vernosti.86,15 Ž 86,5; 103,8 16 Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, obdaruj svojho služobníka silou, zachráň syna svojej služobnice!86,16 Ž 25,16; 116,16 17 Daj mi znamenie svojej priazne, nech moji neprajníci zahanbení vidia, že ty, Hospodin, mi pomáhaš a potešuješ ma.