Predchádzajúca kapitola

85. kapitola

Hospodin, preukázal si milosť svojej krajine

1 Zbormajstrovi. Žalm Korachovcov.
2 Hospodin, preukázal si milosť svojej krajine, zmenil si údel Jákoba. 3 Odpustil si vinu svojho ľudu a prikryl všetky jeho hriechy.— Sela — 4 Odvrátil si všetku svoju prchkosť a zmiernil svoj prudký hnev. 5 Obnov nás, Bože našej spásy, odlož svoju nevôľu voči nám! 6 Chceš sa na nás večne hnevať? Chceš svoj hnev z pokolenia na pokolenie prenášať? 7 Či nás znova neoživíš, aby sa tvoj ľud mohol z teba radovať? 8 Ukáž nám, Hospodin, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu! 9 Chcem počuť, čo hovorí Boh, Hospodin. Hovorí o pokoji pre svoj ľud a pre svojich zbožných. Len aby sa nevrátili zase k bláznovstvu. 10 Jeho spása je naozaj blízka tým, čo sa ho boja. Nech jeho sláva prebýva v našej krajine! 11 Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú. 12 Vernosť vypučí zo zeme, spravodlivosť bude hľadieť z neba. 13 Hospodin dá požehnanie a naša zem vydá svoju úrodu. 14 Predchádzať ho bude spravodlivosť a zanechá stopy na jeho ceste.