Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

85. kapitola

Hospodin, preukázal si milosť svojej krajine

1 Zbormajstrovi. Žalm Korachovcov.
2 Hospodin, preukázal si milosť svojej krajine, zmenil si údel Jákoba. 3 Odpustil si vinu svojho ľudu a prikryl všetky jeho hriechy.85,3 Ž 32,1-2— Sela — 4 Odvrátil si všetku svoju prchkosť a zmiernil svoj prudký hnev. 5 Obnov nás, Bože našej spásy, odlož svoju nevôľu voči nám!85,5 Ž 80,4 6 Chceš sa na nás večne hnevať? Chceš svoj hnev z pokolenia na pokolenie prenášať?85,6 Ž 77,8 7 Či nás znova neoživíš, aby sa tvoj ľud mohol z teba radovať? 8 Ukáž nám, Hospodin, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu! 9 Chcem počuť, čo hovorí Boh, Hospodin. Hovorí o pokoji pre svoj ľud a pre svojich zbožných. Len aby sa nevrátili zase k bláznovstvu.85,9 Ž 50,5; Jer 29,11; Mich 5,4; Hab 2,1 10 Jeho spása je naozaj blízka tým, čo sa ho boja. Nech jeho sláva prebýva v našej krajine!85,10 Zach 2,9; Jn 1,14 11 Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.85,11 Ž 40,11; 72,3; 89,15 12 Vernosť vypučí zo zeme, spravodlivosť bude hľadieť z neba. 13 Hospodin dá požehnanie a naša zem vydá svoju úrodu.85,13 Ž 67,7 14 Predchádzať ho bude spravodlivosť a zanechá stopy na jeho ceste.