84. kapitola

Aké milé sú tvoje príbytky

1 Zbormajstrovi. Na nápev: „Pri lisoch.“ Žalm Korachovcov.84,1 Ž 8,1; 81,1
2 Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodin zástupov! 3 Moja duša sa umára túžbou po nádvoriach Hospodina; moje srdce i telo plesajú v ústrety živému Bohu.84,3 Ž 42,2-3 4 Veď aj vrabec si nájde domov a lastovička hniezdo, kde si kladie mláďatá pri tvojich oltároch, Hospodin zástupov, môj Kráľ a môj Boh.84,4 Prís 26,2 5 Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália.84,5 Ž 65,5— Sela — 6 Blahoslavený človek, čo má silu v tebe, ten, čo sa vydáva na púť. 7 Keď prechádzajú vyschnutým údolím, menia ho na prameň, aj jesenný dážď ho pokrýva požehnaním. 8 Cestou im stále pribúda síl, veď na Sione uvidia Boha. 9 Hospodin, Boh zástupov, počuj moju modlitbu, načúvaj, Bože Jákoba! — Sela — 10 Záštita naša, Bože, pohliadni, pozri sa na tvár svojho pomazaného! 11 Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než inde tisíc. Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha, než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov.84,11 Ž 27,4; 61,5; Prís 8,34 12 Hospodin, Boh, je slnkom a štítom, milosť a slávu dáva Hospodin; neodopiera dobro tým, čo žijú bezúhonne.84,12 Iz 60,19 13 Hospodin zástupov, blahoslavený človek, čo dúfa v teba!