Predchádzajúca kapitola

82. kapitola

Boh sa postavil v zhromaždení bohov

1 Asáfov žalm. Boh sa postavil v zhromaždení bohov, uprostred bohov súdi:
2 „Dokedy chcete súdiť nespravodlivo a nadŕžať bezbožníkom?— Sela — 3 Prisúďte právo utláčanému a sirote, poníženému a chudobnému vymáhajte spravodlivosť. 4 Ochráňte utláčaného a chudobného, vytrhnite ho z moci bezbožníkov!“ 5 Nič nevedia, nič nechápu, chodia v temnote. Chvejú sa všetky základy zeme. 6 Povedal som: „Bohovia ste, všetci ste synmi Najvyššieho. 7 Vy tiež pomriete ako ostatní ľudia, padnete ako hociktoré knieža.“ 8 Vstaň, Bože, súď zem, veď všetky národy sú tvojím vlastníctvom!