Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

82. kapitola

Postavil sa Boh v zhromaždení bohov

1 Asáfov žalm. Boh sa postavil v zhromaždení bohov, uprostred bohov súdi:82,1 1Krľ 22,19; Iz 3,13
2 „Dokedy chcete súdiť nespravodlivo a nadŕžať bezbožníkom?82,2 Dt 1,17; Prís 18,5— Sela — 3 Prisúďte právo utláčanému a sirote, poníženému a chudobnému vymáhajte spravodlivosť.82,3 Iz 1,17 4 Ochráňte utláčaného a chudobného, vytrhnite ho z moci bezbožníkov!“ 5 Nič nevedia, nič nechápu, chodia v temnote. Chvejú sa všetky základy zeme.82,5 Prís 2,13 6 Povedal som: „Bohovia ste, všetci ste synmi Najvyššieho.82,6 Jn 10,34 7 Vy tiež pomriete ako ostatní ľudia, padnete ako hociktoré knieža.“82,7 Ž 49,11 8 Vstaň, Bože, súď zem, veď všetky národy sú tvojím vlastníctvom!82,8 Gn 18,25; Ž 2,8; 22,28