Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

80. kapitola

Pastier Izraela, počuj nás

1 Zbormajstrovi. Na nápev: „Ľalie.“ Asáfovo svedectvo. Žalm.80,1 Ž 45,1; 60,1
2 Pastier Izraela, počuj nás, ty, ktorý vedieš Jozefa ako stádo a tróniš nad cherubmi, zaskvej sa80,2 1Sam 4,4; 2Sam 6,2; 2Krľ 19,15; 2Krn 30,1; Ž 18,11; 94,1; 99,1; Iz 37,16; Ez 34,31 3 pred Efrajimom, Benjamínom a Menaššem! Prebuď svoju moc a príď nás zachrániť!80,3 Ž 44,24.27 4 Obnov nás, Bože, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení!80,4 Nm 6,24-26; Ž 4,7; 31,17; Dan 9,17 5 Hospodin, Boh zástupov, dokedy sa budeš hnevať napriek modlitbe svojho ľudu?80,5 Ž 79,5; 85,6; Nár 3,8.44 6 Kŕmil si ich chlebom sĺz, z čaše plnej sĺz si ich napájal.80,6 Ž 42,4 7 Urobil si nás predmetom sporu našich susedov, naši nepriatelia si z nás robia posmech.80,7 Ž 79,4 8 Obnov nás, Boh zástupov, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení.80,8 Ž 80,4.20 9 Vinič si vzal z Egypta, vyhnal si národy a zasadil si ho.80,9 Ž 44,3; Iz 5,1-7; 27,2; Jer 2,21 10 Pripravil si mu pôdu, zapustil korene a rozrástol sa po krajine.80,10 1Krľ 4,20 11 Svojím tieňom zahalil vrchy, svojimi ratolesťami Božie cédre. 12 Svoje vetvy vyhnal až k moru a výhonky až k Rieke80,12 T. j. Eufrat..80,12 Ex 23,31; 1Krľ 5,1; Ž 72,8 13 Prečo si zbúral jeho ohrady? Aby ho kmásali všetci, čo idú povedľa?80,13 Iz 5,5 14 Diviak z lesa ho obžiera a poľná zver ho spása.80,14 Ž 79,2 15 Vráť sa, Boh zástupov, zhliadni z neba, pozri, ujmi sa tohto viniča,80,15 Ž 90,13; Iz 63,15; Nár 3,50 16 kmeňa, ktorý zasadila tvoja pravica, syna, ktorého si vychoval. 17 Tí, čo ho vypálili a obsekali, nech zahynú pred hrozbou tvojho pohľadu.80,17 Ž 74,7-8; Ez 15,2-4 18 Drž ruku nad mužom svojej pravice, nad synom človeka, ktorého si si vychoval.80,18 Ž 4,4; 89,22 19 Neodstúpime od teba, zachovaj nás pri živote a budeme vzývať tvoje meno.80,19 Ž 116,13 20 Obnov nás, Hospodin, Boh zástupov, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení!80,20 Ž 80,4.8