Predchádzajúca kapitola

80. kapitola

Pastier Izraela, počuj nás

1 Zbormajstrovi. Na nápev: „Ľalie.“ Asáfovo svedectvo. Žalm.
2 Pastier Izraela, počuj nás, ty, ktorý vedieš Jozefa ako stádo a tróniš nad cherubmi, zaskvej sa 3 pred Efrajimom, Benjamínom a Menaššem! Prebuď svoju moc a príď nás zachrániť! 4 Obnov nás, Bože, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení! 5 Hospodin, Boh zástupov, dokedy sa budeš hnevať napriek modlitbe svojho ľudu? 6 Kŕmil si ich chlebom sĺz, z čaše plnej sĺz si ich napájal. 7 Urobil si nás predmetom sporu našich susedov, naši nepriatelia si z nás robia posmech. 8 Obnov nás, Boh zástupov, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení. 9 Vinič si vzal z Egypta, vyhnal si národy a zasadil si ho. 10 Pripravil si mu pôdu, zapustil korene a rozrástol sa po krajine. 11 Svojím tieňom zahalil vrchy, svojimi ratolesťami Božie cédre. 12 Svoje vetvy vyhnal až k moru a výhonky až k Rieke. 13 Prečo si zbúral jeho ohrady? Aby ho kmásali všetci, čo idú povedľa? 14 Diviak z lesa ho obžiera a poľná zver ho spása. 15 Vráť sa, Boh zástupov, zhliadni z neba, pozri, ujmi sa tohto viniča, 16 kmeňa, ktorý zasadila tvoja pravica, syna, ktorého si vychoval. 17 Tí, čo ho vypálili a obsekali, nech zahynú pred hrozbou tvojho pohľadu. 18 Drž ruku nad mužom svojej pravice, nad synom človeka, ktorého si si vychoval. 19 Neodstúpime od teba, zachovaj nás pri živote a budeme vzývať tvoje meno. 20 Obnov nás, Hospodin, Boh zástupov, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení!