Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

79. kapitola

Bože, do tvojho dedičstva vtrhli pohania

1 Asáfov žalm. Bože, do tvojho dedičstva vtrhli pohania, poškvrnili tvoj svätý chrám a Jeruzalem zmenili na rumovisko.79,1 2Krľ 25,9; Nár 1,10; Mich 3,12
2 Mŕtvoly tvojich služobníkov vydali za pokrm nebeským vtákom, telá tvojich zbožných dravej zveri.79,2 Jer 7,33 3 Ich krv prelievali ako vodu okolo Jeruzalema a nemal ich kto pochovať.79,3 Jer 14,16; Sof 1,17 4 Svojim susedom sme sa stali terčom potupy, svojmu okoliu sme na posmech a hanu.79,4 Ž 44,14; Sof 2,8 5 Dokedy ešte, Hospodin? Chceš sa stále hnevať? Dokedy bude tvoja žiarlivosť horieť ako oheň?79,5 Ž 89,47 6 Vylej svoje rozhorčenie na pohanov, ktorí ťa neuznávajú, na kráľovstvá, čo nevzývajú tvoje meno!79,6-7 Jer 10,25 7 Veď zožierali Jákoba a pustošili jeho obydlia. 8 Nevyčítaj nám viny predkov, ponáhľaj sa nám v ústrety so svojím zľutovaním, lebo sme úplne bezmocní.79,8 Iz 64,8 9 Pomôž nám, Bože, naša spása, pre slávu svojho mena! Vysloboď nás a odpusť nám hriechy pre svoje meno!79,9 Ž 25,11 10 Prečo majú pohania vravieť: „Kde je ich Boh?“ Nech pohania pred našimi očami poznajú pomstu za preliatu krv tvojich sluhov!79,10 Dt 32,43; Ž 115,2; Joel 2,17 11 Nech k tebe prenikne vzdychanie zajatých! Mocou svojho ramena zachovaj synov odsúdených na smrť.79,11 Ž 68,21 12 Našim susedom sedemnásobne odplať do lona hanobenie, ktorým ťa tupili, Pane!79,12 Gn 4,15 13 My, tvoj ľud, ovce na tvojej pastve, budeme ti ďakovať naveky, z pokolenia na pokolenie rozprávať o tvojich chvályhodných činoch.79,13 Ž 78,52; 80,2; 95,7; 100,3; Iz 43,21