8. kapitola

Hospodin, Pán náš

1 Zbormajstrovi. Na nápev: „Pri lisoch.“ Dávidov žalm.
2 Hospodin, Pán náš, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! Velebnosť svoju vyvýšil si nad nebesia.8,2 Ex 3,13-15 3 Z úst detí a dojčiat si si pripravil chválu8,3 Alt. silu, pevnosť. proti svojim odporcom, aby si umlčal nepriateľa i pomstiteľa.8,3 Mt 21,16 4 Keď hľadím na tvoje nebesia, dielo tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil, pýtam sa:8,4 Ž 102,26 5 „Čo je človek, že naňho pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš?8,5-7 Heb 2,6-88,5 Jób 7,17; Ž 144,3 6 Urobil si ho len o niečo menším než nebeské bytosti. Korunoval si ho slávou a dôstojnosťou.8,6 Gn 1,27; Ž 21,6 7 Ustanovil si ho za vládcu nad dielom svojich rúk, všetko si mu položil pod nohy:8,7 1Kor 15,27 8 všetky ovce, kozy a dobytok aj divú zver, 9 nebeské vtáctvo, morské ryby, všetko to, čo pláva morskými cestami.8,9 Ž 104,26; Iz 27,1 10 Hospodin, Pán náš, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!“