Predchádzajúca kapitola

7. kapitola

Hospodin, môj Bože, k tebe sa utiekam

1 Dávidov žalospev, ktorý spieval Hospodinovi pre Benjamínovca Kúša.
2 Hospodin, môj Bože, k tebe sa utiekam. Zachráň ma pred všetkými, čo ma prenasledujú, a vysloboď ma, 3 aby ma neroztrhali ako lev a nebolo by pomoci ani záchrany. 4 Hospodin, môj Boh, ak som to urobil, ak je na mojich rukách bezprávie, 5 ak som sa dobrodincovi odplatil zlom či bezdôvodne obral svojho protivníka, 6 nech nepriateľ prenasleduje a dostihne moju dušu, zašliapne môj život do zeme a moju česť zhodí do prachu. — Sela — 7 Povstaň, Hospodin, vo svojom hneve! Postav sa proti zúrivosti mojich protivníkov! Prebuď sa k súdu, ktorý si prikázal, môj Bože! 8 Nech ťa obkľúči zástup národov, zasadni nad nimi na výsosti! 9 Hospodin bude súdiť národy. Súď ma, Hospodin, podľa mojej spravodlivosti a neviny! 10 Skoncuj so zlobou bezbožníkov, podpor spravodlivého, spravodlivý Bože, ktorý skúmaš srdcia i obličky. 11 Boh mi je štítom. On je záchrancom ľudí úprimného srdca. 12 Boh je spravodlivý sudca. On dáva výstrahu každý deň. 13 Ak sa človek neobráti, ak si ostrí meč, napína luk a chystá sa strieľať, 14 na seba chystá smrtonosnú zbraň a pripravuje si ohnivé šípy. 15 Hľa, počne neprávosť, nosí trápenie a porodí lož. 16 Kope jamu, vyhĺbi ju, ale spadne do priehlbne, ktorú prichystal. 17 Čím iných chce trápiť, to padne na jeho hlavu, čím iných trýzniť chce, zosype sa mu na temeno. 18 Oslavovať budem Hospodina pre jeho spravodlivosť a ospevovať meno Hospodina, Najvyššieho.