Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

7. kapitola

Hospodin, môj Boh, k tebe sa utiekam

1 Dávidov žalospev, ktorý spieval Hospodinovi pre Benjamínovca Kúša7,1 Neznáma osoba, buď ide o Kúšijca oznamujúceho smrť Absolóna v 2Sam 18,21-32, alebo Kíša, Šaulovho otca..7,1 2Sam 16,5-13; 18,21-32; Hab 3,1
2 Hospodin, môj Bože, k tebe sa utiekam. Zachráň ma pred všetkými, čo ma prenasledujú, a vysloboď ma,7,2 Ž 11,1; 16,1 3 aby ma neroztrhali ako lev a nebolo by pomoci ani záchrany.7,3 Ž 10,9; 1Pt 5,8 4 Hospodin, môj Boh, ak som to urobil, ak je na mojich rukách bezprávie,7,4 Jób 31,5-34 5 ak som sa dobrodincovi odplatil zlom či bezdôvodne obral svojho protivníka, 6 nech nepriateľ prenasleduje a dostihne moju dušu, zašliapne môj život do zeme a moju česť zhodí do prachu. — Sela — 7 Povstaň, Hospodin, vo svojom hneve! Postav sa proti zúrivosti mojich protivníkov! Prebuď sa k súdu, ktorý si prikázal, môj Bože! 8 Nech ťa obkľúči zástup národov, zasadni nad nimi na výsosti!7,8 Joel 4,12 9 Hospodin bude súdiť národy. Súď ma, Hospodin, podľa mojej spravodlivosti a neviny!7,9 Gn 18,25; Ž 9,5; 18,21-27 10 Skoncuj so zlobou bezbožníkov, podpor spravodlivého, spravodlivý Bože, ktorý skúmaš srdcia i obličky.7,10 Ž 104,35; 139,1; Jer 11,20; Zj 2,23 11 Boh mi je štítom. On je záchrancom ľudí úprimného srdca. 12 Boh je spravodlivý sudca. On dáva výstrahu každý deň.7,12 Ž 94,2 13 Ak sa človek neobráti, ak si ostrí meč, napína luk a chystá sa strieľať,7,13 Dt 32,41; Nár 2,4; 3,12 14 na seba chystá smrtonosnú zbraň a pripravuje si ohnivé šípy.7,14 Ž 45,6 15 Hľa, počne neprávosť, nosí trápenie a porodí lož.7,15 Jób 15,35 16 Kope jamu, vyhĺbi ju, ale spadne do priehlbne, ktorú prichystal.7,16 Ž 9,16; Prís 26,27; Koh 10,8 17 Čím iných chce trápiť, to padne na jeho hlavu, čím iných trýzniť chce, zosype sa mu na temeno.7,17 Prís 5,22 18 Oslavovať budem Hospodina pre jeho spravodlivosť a ospevovať meno Hospodina, Najvyššieho.7,18 Ž 92,2