Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

7. kapitola

Hospodin, môj Bože, k tebe sa utiekam

1 Dávidov žalospev, ktorý spieval Hospodinovi pre Benjamínovca Kúša7,1 Neznáma osoba, buď ide o Kúšijca oznamujúceho smrť Absolóna v 2Sam 18,21-32, alebo Kíša, Šaulovho otca..7,1 2Sam 16,5-13; 18,21-32; Hab 3,1
2 Hospodin, môj Bože, k tebe sa utiekam. Zachráň ma pred všetkými, čo ma prenasledujú, a vysloboď ma,7,2 Ž 11,1; 16,1 3 aby ma neroztrhali ako lev a nebolo by pomoci ani záchrany.7,3 Ž 10,9; 1Pt 5,8 4 Hospodin, môj Boh, ak som to urobil, ak je na mojich rukách bezprávie,7,4 Jób 31,5-34 5 ak som sa dobrodincovi odplatil zlom či bezdôvodne obral svojho protivníka, 6 nech nepriateľ prenasleduje a dostihne moju dušu, zašliapne môj život do zeme a moju česť zhodí do prachu. — Sela — 7 Povstaň, Hospodin, vo svojom hneve! Postav sa proti zúrivosti mojich protivníkov! Prebuď sa k súdu, ktorý si prikázal, môj Bože! 8 Nech ťa obkľúči zástup národov, zasadni nad nimi na výsosti!7,8 Joel 4,12 9 Hospodin bude súdiť národy. Súď ma, Hospodin, podľa mojej spravodlivosti a neviny!7,9 Gn 18,25; Ž 9,5; 18,21-27 10 Skoncuj so zlobou bezbožníkov, podpor spravodlivého, spravodlivý Bože, ktorý skúmaš srdcia i obličky.7,10 Ž 104,35; 139,1; Jer 11,20; Zj 2,23 11 Boh mi je štítom. On je záchrancom ľudí úprimného srdca. 12 Boh je spravodlivý sudca. On dáva výstrahu každý deň.7,12 Ž 94,2 13 Ak sa človek neobráti, ak si ostrí meč, napína luk a chystá sa strieľať,7,13 Dt 32,41; Nár 2,4; 3,12 14 na seba chystá smrtonosnú zbraň a pripravuje si ohnivé šípy.7,14 Ž 45,6 15 Hľa, počne neprávosť, nosí trápenie a porodí lož.7,15 Jób 15,35 16 Kope jamu, vyhĺbi ju, ale spadne do priehlbne, ktorú prichystal.7,16 Ž 9,16; Prís 26,27; Koh 10,8 17 Čím iných chce trápiť, to padne na jeho hlavu, čím iných trýzniť chce, zosype sa mu na temeno.7,17 Prís 5,22 18 Oslavovať budem Hospodina pre jeho spravodlivosť a ospevovať meno Hospodina, Najvyššieho.7,18 Ž 92,2