Predchádzajúca kapitola

76. kapitola

Boh je známy v Judsku

1 Zbormajstrovi pri hre na strunovom nástroji. Asáfov žalm. Pieseň.
2 Boh je známy v Judsku, veľké je jeho meno v Izraeli. 3 V Šaléme je jeho stan, na Sione má svoj príbytok. 4 Tam polámal ohnivé šípy s lukmi, štít a meč, vojnové zbrane.— Sela — 5 Jasom a velebou prevyšuješ vrchy odveké. 6 Udatní hrdinovia stali sa korisťou, spia svojím spánkom; všetkým bojovníkom ochabli ruky. 7 Tvoja hrozba, Bože Jákobov, omráčila jazdca i koňa. 8 Ty si hrozný. Kto obstojí pred tebou, len čo sa rozhneváš? 9 Z neba si oznámil súd, zem sa zľakla a stíchla, 10 keď Boh povstal, aby súdil, aby zachránil všetkých ubiedených na zemi.— Sela — 11 Áno, teba musí chváliť aj hnev človeka a zvyšok hnevu spútaš. 12 Dávajte sľuby Hospodinovi, svojmu Bohu, a spĺňajte ich! Nech všetci vôkol neho prinášajú dary tomu, ktorý vzbudzuje bázeň. 13 Kniežatá zbavuje odvahy, hrozný je pre kráľov zeme.