Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

75. kapitola

Velebíme ťa, Bože, velebíme!

1 Zbormajstrovi na nápev: „Nezahub!“ Asáfov žalm. Pieseň.75,1 Iz 65,8
2 Velebíme ťa, Bože, velebíme! Tvoje meno je blízko, rozprávajú o tom tvoje divy.75,2 Ž 9,2; 145,18; Iz 46,13 3 Ja určím čas, keď budem súdiť spravodlivo.75,3 Dan 8,19; Hab 2,3 4 Hoc sa zem so všetkými obyvateľmi chveje, ja sám som upevnil jej stĺpy.75,4 Joz 2,9.24; 1Sam 2,8— Sela — 5 Chvastúňom hovorím: „Nevychvaľujte sa!“ Bezbožníkom: „Nedvíhajte rohy!75,5 Ž 75,11 6 Nedvíhajte si rohy dovysoka, nehovorte s drzo vypätou šijou!“75,6 1Sam 2,3 7 Veď ani od východu, ani od západu, ani od púšte neprichádza povýšenie. 8 Len Boh je sudca: jedného poníži, druhého povýši.75,8 1Sam 2,7; Ž 50,6; Dan 2,21; Tob 4,19 9 Áno, v Hospodinovej ruke je kalich s penivým okoreneným vínom; z neho nalieva a všetci bezbožníci zeme ho aj s kalom vypijú do dna.75,9 Jer 25,15-17.28; Nár 4,21; Hab 2,16; Zj 14,10 10 Ja však budem plesať naveky, ospevovať budem Boha Jákobovho. 11 Postínam všetky rohy bezbožníkov a vyvýšia sa rohy spravodlivého.75,11 1Sam 2,10; Ž 75,5-6; 89,18; 112,9; Jer 48,25