74. kapitola

Prečo si nás, Bože, navždy zavrhol?

1 Poučný žalm. Asáfov. Prečo si nás, Bože, navždy zavrhol? Prečo tvoj hnev horí proti ovciam tvojej pastviny?74,1 Ž 18,9; 44,10; 79,13; 95,7; 100,3; Ez 34,31
2 Rozpomeň sa na svoj ľud, ktorý si si dávno získal, na svoj dedičný kmeň, ktorý si vykúpil, na vrch Sion, kde prebývaš.74,2 Ex 15,16; Ž 77,16 3 Vykroč k večným zrúcaninám! Nepriateľ vo svätyni všetko spustošil.74,3 Iz 61,4 4 Tvoji protivníci revali uprostred tvojho zhromaždiska, svoje znaky vztýčili namiesto našich znakov.74,4 Ž 74,9; Nár 2,7 5 Vyzeralo to tak, ako keď sa v húštine stromov dovysoka dvíhajú sekery.74,5 1Krľ 6,18.29.32.35 6 Všetky rezbárske diela zničili sekerou a kladivom. 7 Tvoju svätyňu vypálili, príbytok tvojho mena zneuctili do základu.74,7 2Krľ 25,9; Ž 79,1 8 Mysleli si: „Vyhubíme ich úplne!“ Vypálili všetky Božie zhromaždiská v krajine.74,8 Ž 83,5 9 Svoje znaky už nevidíme, nieto už proroka; nikto z nás nevie, dokedy.74,9 Ž 74,4; Nár 2,9; Ez 7,26 10 Bože, dokedy sa bude utláčateľ rúhať? Smie nepriateľ trvalo urážať tvoje meno?74,10 Ž 74,18.22 11 Prečo svoju ruku sťahuješ späť? Zdvihni z lona svoju pravicu a skoncuj s tým! 12 Boh je oddávna mojím kráľom, on koná spásne skutky na zemi.74,12 Ž 44,5; 68,21 13 Ty si svojou silou rozdvojil more, vodným obludám si porozbíjal hlavy.74,13 Ex 14,21 14 Rozdrvil si hlavy Leviatana, dal si ho za pokrm žralokom.74,14 Jób 40,25; Ž 104,26; Iz 27,1 15 Otvoril si prameň i potok, vysušil si mohutné riečne riavy.74,15 Ex 17,6; Nm 20,11; Joz 3,13-17; 4,23; Ž 66,6; 105,41 16 Tvoj je deň, tvoja je i noc, určil si miesto nebeským svetlám i slnku.74,16 Gn 1,14-16; Ž 104,19 17 Ty si určil všetky hranice zeme, leto i zimu si ty stanovil.74,17 Gn 1,9n; 8,22; Dt 32,8 18 Rozpomeň sa, Hospodin, nepriateľ ťa hanobí a bláznivý ľud zavrhol tvoje meno.74,18 Dt 32,6; Ž 74,22 19 Nevydaj dravcom dušu svojej hrdličky, na život svojich biednych nikdy nezabudni. 20 Hľaď na zmluvu, lebo zákutia zeme stali sa pelechmi násilia!74,20 Gn 17,7; Lv 26,44n; Ž 10,8; Jer 33,20n 21 Nech utláčaný neodchádza s hanbou, nech biedni a chudobní chvália tvoje meno!74,21 Ž 10,18 22 Vstaň, Bože, ujmi sa svojho sporu, rozpomeň sa, ako ťa blázon hanobí celý deň!74,22 Ž 14,1; 74,18 23 Nezabudni na krik svojich protivníkov, na stále mocnejší hukot svojich odporcov.