Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

73. kapitola

Tretia kniha Žalmov (73 – 89)

Aký dobrý je Boh k Izraelu

1 Asáfov žalm. Aký dobrý je Boh k Izraelu, k tým, čo majú čisté srdce!73,1 Ž 24,4; Mt 5,8
2 No moje nohy takmer odbočili, kroky sa mi skoro skĺzli.73,2 Ž 94,18 3 Závidel som totiž pyšným, keď som videl, ako si bezbožníci pokojne žijú.73,3 Jób 21,7; Ž 37,1; Prís 23,17 4 Veď ich nič netrápi, telo majú zdravé a vypasené. 5 Lopotu smrteľníkov nepoznajú, nebývajú postihnutí ako iní ľudia. 6 Preto nosia pýchu ako náhrdelník, odievajú sa rúchom násilia. 7 Oko im z tuku vyčnieva, srdce majú plné výmyslov.73,7 Jób 15,27; Ž 17,10 8 Posmievajú sa a zlomyseľne hovoria, povýšene hrozia násilím.73,8 2Pt 2,18; Júd 16 9 Ústa dvíhajú proti nebu, jazyk im behá po zemi. 10 Preto sa ľud k nim obracia a dychtivo sa napája.73,10 Jób 15,16 11 Hovoria: „Ako sa to dozvie Boh? Pozná to Najvyšší?“73,11 Jób 22,13; Ž 10,11 12 Naozaj, takí sú bezbožníci: stále bez obáv hromadia majetok. 13 Zbytočne som teda dbal o čistotu srdca a ruky si umýval v nevine.73,13 Jób 34,9; Ž 26,6; 73,1; Mal 3,14 14 Dennodenne som bitý, každé ráno bývam trestaný.73,14 Zj 3,19 15 Keby som si povedal: „Budem teda hovoriť ako oni, spreneveril by som sa pokoleniu tvojich synov.“ 16 Keď som uvažoval, ako tomu porozumieť, zdalo sa mi to ťažké.73,16 Jób 42,3; Koh 8,17 17 Len keď som vošiel do Božej svätyne, pochopil som, ako skončia. 18 Veru, staviaš ich na klzké miesta, necháš ich padnúť do záhuby. 19 Ako rýchlo vyjdú navnivoč, zmiznú, hrôzou zahynú!73,19 Nm 16,21; Ž 37,38 20 Ako po prebudení zmizne sen, tak, Pane, zavrhneš ich obraz, keď sa zobudíš.73,20 Jób 20,8; Ž 78,65n 21 Keď sa mi srdce roztrpčovalo a pichalo ma v ľadvinách, 22 bol som hlupák, človek bez rozumu, bol som pred tebou ako dobytča. 23 Ja však zostávam stále s tebou, držíš ma za pravicu.73,23 Ž 37,24; 63,9 24 Budeš ma viesť podľa svojho zámeru a potom ma prijmeš do slávy.73,24 Ž 32,8; 49,16 25 Koho mám v nebi? Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. 26 Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom.73,26 Ž 16,5; 18,3 27 Tí, čo sa od teba vzďaľujú, zahynú. Zničíš každého, kto sa ti spreneverí.73,27 Ž 119,155; Jon 2,9 28 Mňa však Božia blízkosť blaží. V Pánovi, Hospodinovi, mám útočisko, preto ohlasujem všetky tvoje skutky.73,28 Ž 66,16; 145,5
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk