Nastavenia
 • Žalmy
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150

  Záložky

  1 Asáfov žalm. Aký dobrý je Boh k Izraelu, k tým, čo majú čisté srdce!

  Aký dobrý je Boh k Izraelu

  2 No moje nohy takmer odbočili, kroky sa mi skoro skĺzli. 3 Závidel som totiž pyšným, keď som videl, ako si bezbožníci pokojne žijú. 4 Veď ich nič netrápi, telo majú zdravé a vypasené. 5 Lopotu smrteľníkov nepoznajú, nebývajú postihnutí ako iní ľudia. 6 Preto nosia pýchu ako náhrdelník, odievajú sa rúchom násilia. 7 Oko im z tuku vyčnieva, srdce majú plné výmyslov. 8 Posmievajú sa a zlomyseľne hovoria, povýšene hrozia násilím. 9 Ústa dvíhajú proti nebu, jazyk im behá po zemi. 10 Preto sa ľud k nim obracia a dychtivo sa napája. 11 Hovoria: Ako sa to dozvie Boh? Pozná to Najvyšší? 12 Naozaj, takí sú bezbožníci: stále bez obáv hromadia majetok. 13 Zbytočne som teda dbal o čistotu srdca a ruky si umýval v nevine. 14 Dennodenne som bitý, každé ráno bývam trestaný. 15 Keby som si povedal: Budem teda hovoriť ako oni, spreneveril by som sa pokoleniu tvojich synov. 16 Keď som uvažoval, ako tomu porozumieť, zdalo sa mi to ťažké. 17 Len keď som vošiel do Božej svätyne, pochopil som, ako skončia. 18 Veru, staviaš ich na klzké miesta, necháš ich padnúť do záhuby. 19 Ako rýchlo vyjdú navnivoč, zmiznú, hrôzou zahynú! 20 Ako po prebudení zmizne sen, tak, Pane, zavrhneš ich obraz, keď sa zobudíš. 21 Keď sa mi srdce roztrpčovalo a pichalo ma v ľadvinách, 22 bol som hlupák, človek bez rozumu, bol som pred tebou ako dobytča. 23 Ja však zostávam stále s tebou, držíš ma za pravicu. 24 Budeš ma viesť podľa svojho zámeru a potom ma prijmeš do slávy. 25 Koho mám v nebi? Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. 26 Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom. 27 Tí, čo sa od teba vzďaľujú, zahynú. Zničíš každého, kto sa ti spreneverí. 28 Mňa však Božia blízkosť blaží. V Pánovi, Hospodinovi, mám útočisko, preto ohlasujem všetky tvoje skutky.
 • Žalmy
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Biblia rozpráva o Ježišovi, Lloyd-Jones

  Roháčkov preklad v koži s orientačnými výrezmi

  Roháčkov preklad, štandardný formát aj s orientačnými výrezmi

  Roháčkov preklad vo vreckovom formáte

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo