Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

72. kapitola

Bože, zver svoju právomoc kráľovi

1 Šalamúnov. Bože, zver svoju právomoc kráľovi, kráľovmu synovi svoju spravodlivosť.72,1 Ž 127,1
2 Nech spravodlivo súdi tvoj ľud a tvojich biednych podľa práva.72,2 Iz 9,6; 11,2-4 3 Nech vrchy prinášajú ľudu pokoj a pahorky spravodlivosť.72,3 Ž 85,11; Iz 52,7 4 Nech biednym z ľudu prisúdi právo, nech pomôže chudobným a rozdrví utláčateľa. 5 Nech sa ťa boja pri svite slnka i mesiaca z pokolenia na pokolenie.72,5 Ž 89,37n; Lk 1,33 6 Ako keď dážď padá na pokosenú lúku a ako rosa zavlažuje zem,72,6 Dt 32,2; 2Sam 23,4; Iz 45,8; Oz 6,3 7 tak nech za dní jeho vlády kvitne spravodlivosť a nech je hojnosť pokoja, kým nezanikne mesiac.72,7 Ž 92,13.15 8 Nech vládne od mora k moru, od Rieky72,8 T. j. Eufrat. až po okraje zeme.72,8 Ex 23,31; 1Krľ 5,1; Zach 9,10 9 Nech sa koria pred ním jeho protivníci, jeho nepriatelia nech lížu prach.72,9 Iz 49,23; Mich 7,17 10 Králi Taršíša a ostrovov nech prinesú dary, králi Šeby a Sáby72,10 Označenie časti Etiópie alebo Arábie. nech prinesú poplatky.72,10 1Krľ 10,1n; Ž 68,30; Iz 43,3; 45,14; 60,9 11 Nech sa mu klaňajú všetci králi, nech mu slúžia všetky národy.72,11 Ž 86,9 12 On zachráni chudobného, ktorý volá o pomoc, biedneho i toho, ktorému nik nepomáha.72,12-14 Jób 29,12-17; 36,15; Ž 35,10 13 Zmilúva sa nad slabým a biednym a zachraňuje život chudobných. 14 Z útlaku a násilia im vykupuje dušu, ich krv je vzácna v jeho očiach.72,14 Ž 9,13; 116,15 15 Nech žije! Nech mu dávajú zlato zo Šeby! Nech sa vždy zaňho modlia, nech mu každodenne dobrorečia!72,15 1Krľ 10,10 16 Nech je v krajine hojnosť obilia, nech sa vlní na vrcholoch kopcov. Nech prináša ovocie ako Libanon, nech rozkvitajú mestá ako tráva zeme.72,16 Jób 5,25 17 Nech jeho meno trvá naveky, nech jeho meno prekvitá, kým trvá slnko. Nech mu dobrorečia, nech ho blahoslavia všetky národy!72,17 Gn 12,3; 22,18; Ž 117,1 18 Nech je zvelebený Hospodin, Boh, Boh Izraela! Jedine on koná divy.72,18 Ex 15,11; Ž 41,14; 136,4 19 Nech je zvelebené jeho slávne meno naveky a nech jeho sláva naplní celú zem! Amen, amen.72,19 Neh 9,5; Iz 6,3 20 Končia sa modlitby Dávida, Izajovho syna.72,20 2Sam 23,1n