Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

72. kapitola

Bože, zver svoju právomoc kráľovi

1 Šalamúnov. Bože, zver svoju právomoc kráľovi, kráľovmu synovi svoju spravodlivosť.72,1 Ž 127,1
2 Nech spravodlivo súdi tvoj ľud a tvojich biednych podľa práva.72,2 Iz 9,6; 11,2-4 3 Nech vrchy prinášajú ľudu pokoj a pahorky spravodlivosť.72,3 Ž 85,11; Iz 52,7 4 Nech biednym z ľudu prisúdi právo, nech pomôže chudobným a rozdrví utláčateľa. 5 Nech sa ťa boja pri svite slnka i mesiaca z pokolenia na pokolenie.72,5 Ž 89,37n; Lk 1,33 6 Ako keď dážď padá na pokosenú lúku a ako rosa zavlažuje zem,72,6 Dt 32,2; 2Sam 23,4; Iz 45,8; Oz 6,3 7 tak nech za dní jeho vlády kvitne spravodlivosť a nech je hojnosť pokoja, kým nezanikne mesiac.72,7 Ž 92,13.15 8 Nech vládne od mora k moru, od Rieky72,8 T. j. Eufrat. až po okraje zeme.72,8 Ex 23,31; 1Krľ 5,1; Zach 9,10 9 Nech sa koria pred ním jeho protivníci, jeho nepriatelia nech lížu prach.72,9 Iz 49,23; Mich 7,17 10 Králi Taršíša a ostrovov nech prinesú dary, králi Šeby a Sáby72,10 Označenie časti Etiópie alebo Arábie. nech prinesú poplatky.72,10 1Krľ 10,1n; Ž 68,30; Iz 43,3; 45,14; 60,9 11 Nech sa mu klaňajú všetci králi, nech mu slúžia všetky národy.72,11 Ž 86,9 12 On zachráni chudobného, ktorý volá o pomoc, biedneho i toho, ktorému nik nepomáha.72,12-14 Jób 29,12-17; 36,15; Ž 35,10 13 Zmilúva sa nad slabým a biednym a zachraňuje život chudobných. 14 Z útlaku a násilia im vykupuje dušu, ich krv je vzácna v jeho očiach.72,14 Ž 9,13; 116,15 15 Nech žije! Nech mu dávajú zlato zo Šeby! Nech sa vždy zaňho modlia, nech mu každodenne dobrorečia!72,15 1Krľ 10,10 16 Nech je v krajine hojnosť obilia, nech sa vlní na vrcholoch kopcov. Nech prináša ovocie ako Libanon, nech rozkvitajú mestá ako tráva zeme.72,16 Jób 5,25 17 Nech jeho meno trvá naveky, nech jeho meno prekvitá, kým trvá slnko. Nech mu dobrorečia, nech ho blahoslavia všetky národy!72,17 Gn 12,3; 22,18; Ž 117,1 18 Nech je zvelebený Hospodin, Boh, Boh Izraela! Jedine on koná divy.72,18 Ex 15,11; Ž 41,14; 136,4 19 Nech je zvelebené jeho slávne meno naveky a nech jeho sláva naplní celú zem! Amen, amen.72,19 Neh 9,5; Iz 6,3 20 Končia sa modlitby Dávida, Izajovho syna.72,20 2Sam 23,1n