Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

72. kapitola

Bože, zver svoju právomoc kráľovi

1 Šalamúnov. Bože, zver svoju právomoc kráľovi, kráľovmu synovi svoju spravodlivosť.72,1 Ž 127,1
2 Nech spravodlivo súdi tvoj ľud a tvojich biednych podľa práva.72,2 Iz 9,6; 11,2-4 3 Nech vrchy prinášajú ľudu pokoj a pahorky spravodlivosť.72,3 Ž 85,11; Iz 52,7 4 Nech biednym z ľudu prisúdi právo, nech pomôže chudobným a rozdrví utláčateľa. 5 Nech sa ťa boja pri svite slnka i mesiaca z pokolenia na pokolenie.72,5 Ž 89,37n; Lk 1,33 6 Ako keď dážď padá na pokosenú lúku a ako rosa zavlažuje zem,72,6 Dt 32,2; 2Sam 23,4; Iz 45,8; Oz 6,3 7 tak nech za dní jeho vlády kvitne spravodlivosť a nech je hojnosť pokoja, kým nezanikne mesiac.72,7 Ž 92,13.15 8 Nech vládne od mora k moru, od Rieky72,8 T. j. Eufrat. až po okraje zeme.72,8 Ex 23,31; 1Krľ 5,1; Zach 9,10 9 Nech sa koria pred ním jeho protivníci, jeho nepriatelia nech lížu prach.72,9 Iz 49,23; Mich 7,17 10 Králi Taršíša a ostrovov nech prinesú dary, králi Šeby a Sáby72,10 Označenie časti Etiópie alebo Arábie. nech prinesú poplatky.72,10 1Krľ 10,1n; Ž 68,30; Iz 43,3; 45,14; 60,9 11 Nech sa mu klaňajú všetci králi, nech mu slúžia všetky národy.72,11 Ž 86,9 12 On zachráni chudobného, ktorý volá o pomoc, biedneho i toho, ktorému nik nepomáha.72,12-14 Jób 29,12-17; 36,15; Ž 35,10 13 Zmilúva sa nad slabým a biednym a zachraňuje život chudobných. 14 Z útlaku a násilia im vykupuje dušu, ich krv je vzácna v jeho očiach.72,14 Ž 9,13; 116,15 15 Nech žije! Nech mu dávajú zlato zo Šeby! Nech sa vždy zaňho modlia, nech mu každodenne dobrorečia!72,15 1Krľ 10,10 16 Nech je v krajine hojnosť obilia, nech sa vlní na vrcholoch kopcov. Nech prináša ovocie ako Libanon, nech rozkvitajú mestá ako tráva zeme.72,16 Jób 5,25 17 Nech jeho meno trvá naveky, nech jeho meno prekvitá, kým trvá slnko. Nech mu dobrorečia, nech ho blahoslavia všetky národy!72,17 Gn 12,3; 22,18; Ž 117,1 18 Nech je zvelebený Hospodin, Boh, Boh Izraela! Jedine on koná divy.72,18 Ex 15,11; Ž 41,14; 136,4 19 Nech je zvelebené jeho slávne meno naveky a nech jeho sláva naplní celú zem! Amen, amen.72,19 Neh 9,5; Iz 6,3 20 Končia sa modlitby Dávida, Izajovho syna.72,20 2Sam 23,1n
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk