Dve percentá (2 %)

71. kapitola

K tebe sa utiekam, Hospodin

1 K tebe sa utiekam, Hospodin, nech nie som nikdy zahanbený!71,1-3 Ž 31,2-4
2 Svojou spravodlivosťou ma zachráň a vysloboď! Nakloň ku mne svoje ucho a pomôž mi! 3 Buď mi skalným útočiskom, kam smiem kedykoľvek prísť. Rozhodol si, že ma zachrániš, lebo ty si moja skala a moja pevnosť.71,3 Ž 18,3; 90,1; 91,9 4 Môj Bože, vysloboď ma z ruky bezbožníka, z hrsti zvrhlíka a násilníka!71,4 Ž 140,2.5 5 Veď ty si moja nádej, Pane, Hospodin, tebe dôverujem od mladosti.71,5 Ž 65,6; Jer 14,8; 17,13 6 Na teba som odkázaný od života matky, od lona matky si mojou ochranou. O tebe stále znie môj chválospev.71,6 Ž 22,10n 7 Pre mnohých som ako zázrak, ty si mi však pevným útočiskom.71,7 Dt 28,46 8 Moje ústa sú plné chvály o tebe, dennodenne ťa oslavujú.71,8 Ž 51,17 9 Nezavrhuj ma v čase staroby, keď mi ubúda síl, neopúšťaj ma! 10 Veď moji nepriatelia sa spolu radia a tí, čo po mne sliedia, o mne hovoria:71,10 Ž 56,7; 83,6 11 „Boh ho opustil. Prenasledujte a chyťte ho, nik ho nezachráni.“71,11 Ex 15,9 12 Bože, nevzďaľuj sa odo mňa! Môj Bože, ponáhľaj sa mi pomôcť!71,12 Ž 70,2.6 13 Nech v hanbe zahynú tí, čo mi útočia na život. Nech hanba a potupa zahalia tých, čo mi chcú uškodiť.71,13 Ž 35,4.26; 70,3; 71,24; 109,29 14 Ja ťa však stále očakávam a stále viac ťa budem chváliť. 15 Moje ústa budú rozprávať o tvojej spravodlivosti, každý deň o tvojich spásnych skutkoch, aj keď ich neviem spočítať.71,15 Ž 40,6 16 Prichádzať budem s chválou mocných skutkov Pána, Hospodina. Pripomínať budem tvoju, len tvoju spravodlivosť. 17 Bože, učil si ma od mladosti a ja dosiaľ hlásam tvoje obdivuhodné skutky. 18 Ani keď zostarnem a zošediviem, neopúšťaj ma, Bože, kým neoboznámim s tvojím mocným ramenom všetky budúce pokolenia.71,18 Iz 46,4 19 Tvoja moc a tvoja spravodlivosť, Bože, siahajú k výšinám. Vykonal si veľké veci, Bože, kto sa ti vyrovná?71,19 1Sam 12,24; Ž 35,10; 126,2; Lk 1,49 20 Dal si mi okúsiť mnohé súženia a biedy, no znova ma oživíš a vyvedieš z hlbín zeme.71,20 1Sam 2,6; Ž 34,20; 85,7; 119,25; 138,7; 143,11; Oz 6,2 21 Zveľadíš moju dôstojnosť a znova ma potešíš. 22 Aj ja ti budem ďakovať hrou na harfe za tvoju vernosť, môj Bože. Ospevovať ťa budem pri citare, Svätý Izraela!71,22 Ž 33,2; Iz 43,3; 60,9 23 Nech plesajú moje pery, keď ťa budem oslavovať, i moja duša, ktorú si vykúpil.71,23 Ž 34,23 24 Aj môj jazyk nech hovorí celý deň o tvojej spravodlivosti, lebo sa zahanbili a zapýrili tí, čo mi chystali nešťastie.71,24 Ž 35,28