Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

71. kapitola

K tebe sa utiekam, Hospodin

1 K tebe sa utiekam, Hospodin, nech nie som nikdy zahanbený!71,1-3 Ž 31,2-4
2 Svojou spravodlivosťou ma zachráň a vysloboď! Nakloň ku mne svoje ucho a pomôž mi! 3 Buď mi skalným útočiskom, kam smiem kedykoľvek prísť. Rozhodol si, že ma zachrániš, lebo ty si moja skala a moja pevnosť.71,3 Ž 18,3; 90,1; 91,9 4 Môj Bože, vysloboď ma z ruky bezbožníka, z hrsti zvrhlíka a násilníka!71,4 Ž 140,2.5 5 Veď ty si moja nádej, Pane, Hospodin, tebe dôverujem od mladosti.71,5 Ž 65,6; Jer 14,8; 17,13 6 Na teba som odkázaný od života matky, od lona matky si mojou ochranou. O tebe stále znie môj chválospev.71,6 Ž 22,10n 7 Pre mnohých som ako zázrak, ty si mi však pevným útočiskom.71,7 Dt 28,46 8 Moje ústa sú plné chvály o tebe, dennodenne ťa oslavujú.71,8 Ž 51,17 9 Nezavrhuj ma v čase staroby, keď mi ubúda síl, neopúšťaj ma! 10 Veď moji nepriatelia sa spolu radia a tí, čo po mne sliedia, o mne hovoria:71,10 Ž 56,7; 83,6 11 „Boh ho opustil. Prenasledujte a chyťte ho, nik ho nezachráni.“71,11 Ex 15,9 12 Bože, nevzďaľuj sa odo mňa! Môj Bože, ponáhľaj sa mi pomôcť!71,12 Ž 70,2.6 13 Nech v hanbe zahynú tí, čo mi útočia na život. Nech hanba a potupa zahalia tých, čo mi chcú uškodiť.71,13 Ž 35,4.26; 70,3; 71,24; 109,29 14 Ja ťa však stále očakávam a stále viac ťa budem chváliť. 15 Moje ústa budú rozprávať o tvojej spravodlivosti, každý deň o tvojich spásnych skutkoch, aj keď ich neviem spočítať.71,15 Ž 40,6 16 Prichádzať budem s chválou mocných skutkov Pána, Hospodina. Pripomínať budem tvoju, len tvoju spravodlivosť. 17 Bože, učil si ma od mladosti a ja dosiaľ hlásam tvoje obdivuhodné skutky. 18 Ani keď zostarnem a zošediviem, neopúšťaj ma, Bože, kým neoboznámim s tvojím mocným ramenom všetky budúce pokolenia.71,18 Iz 46,4 19 Tvoja moc a tvoja spravodlivosť, Bože, siahajú k výšinám. Vykonal si veľké veci, Bože, kto sa ti vyrovná?71,19 1Sam 12,24; Ž 35,10; 126,2; Lk 1,49 20 Dal si mi okúsiť mnohé súženia a biedy, no znova ma oživíš a vyvedieš z hlbín zeme.71,20 1Sam 2,6; Ž 34,20; 85,7; 119,25; 138,7; 143,11; Oz 6,2 21 Zveľadíš moju dôstojnosť a znova ma potešíš. 22 Aj ja ti budem ďakovať hrou na harfe za tvoju vernosť, môj Bože. Ospevovať ťa budem pri citare, Svätý Izraela!71,22 Ž 33,2; Iz 43,3; 60,9 23 Nech plesajú moje pery, keď ťa budem oslavovať, i moja duša, ktorú si vykúpil.71,23 Ž 34,23 24 Aj môj jazyk nech hovorí celý deň o tvojej spravodlivosti, lebo sa zahanbili a zapýrili tí, čo mi chystali nešťastie.71,24 Ž 35,28