Predchádzajúca kapitola

70. kapitola

Bože, ponáhľaj sa zachrániť ma!70 Ž 40,14-18

1 Zbormajstrovi. Dávidov. Na spomienku.
2 Bože, ponáhľaj sa zachrániť ma! Hospodin, ponáhľaj sa mi pomôcť! 3 Nech sa zahanbia a zapýria tí, čo ma chcú pripraviť o život. Nech s hanbou ustúpia tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. 4 Nech sa zahanbení odvrátia tí, čo sa mi posmievajú. 5 Nech sa tešia a radujú v tebe všetci, čo ťa hľadajú, a tí, čo tvoju spásu milujú, nech vždy hovoria: „Boh je veľký!“ 6 Ja som však úbohý a chudobný, Bože, ponáhľaj sa ku mne! Ty si moja pomoc, môj vysloboditeľ, Hospodin, nemeškaj!