Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

6. kapitola

Netrestaj ma, Hospodin

1 Zbormajstrovi pri hre na osemstrunovom nástroji. Dávidov žalm.
2 Netrestaj ma, Hospodin, vo svojom hneve a vo svojom rozhorčení ma nekarhaj!6,2 Ž 38,2; Jer 10,24 3 Zmiluj sa nado mnou, Hospodin, lebo chradnem, uzdrav ma, Hospodin, lebo mi kosti meravejú.6,3 Ž 41,5 4 Moja duša je veľmi vystrašená a ty, Hospodin, dokedy…? 5 Obráť sa, Hospodin, vysloboď moju dušu, zachráň ma svojou milosťou! 6 V smrti si na teba nikto nespomenie. Kto ťa v podsvetí6,6 Hebr. šeól. oslávi?6,6 Ž 30,10; 88,11; 115,17; Iz 38,18; Sir 17,27; Bar 2,17-18 7 Už ma vyčerpalo vzlykanie, každú noc plačom kropím svoje lôžko, slzami zmáčavam svoju posteľ. 8 Žiaľ mi oko zoslabil, kalí ho množstvo mojich protivníkov.6,8 Jób 17,7; Ž 31,10 9 Vzdiaľte sa všetci, čo páchate neprávosť, lebo Hospodin počul môj plač.6,9 Mt 25,41 10 Hospodin počul moju úpenlivú prosbu. Hospodin prijal moju modlitbu. 11 Veľmi sa zahanbia a prestrašia všetci moji nepriatelia. Odídu v náhlom zahanbení.6,11 Ž 35,4; 40,15