67. kapitola

Nech je nám Boh milostivý a žehná nás

1 Zbormajstrovi pri hre na strunový nástroj. Žalm. Pieseň.
2 Nech je nám Boh milostivý a žehná nás, nech medzi nami zažiari jeho tvár!67,2 Nm 6,24-26— Sela — 3 Nech tvoju cestu a tvoju spásu poznajú na zemi všetky národy!67,3 Lk 2,30-32 4 Nech ťa velebia, Bože, národy, nech ťa velebia všetci ľudia!67,4 Ž 45,18; 47,6 5 Nech národy plesajú a radujú sa, že ich súdiš nestranne a vedieš národy na zemi.67,5 Ž 82,8; 96,10.13— Sela — 6 Nech ťa velebia, Bože, národy, nech ťa velebia všetci ľudia!67,6 Ž 67,4 7 Zem vydala svoju úrodu, Boh nás žehná, náš Boh.67,7 Lv 26,3n; Ž 65,10; Oz 2,23n; 1Kor 3,6-8 8 Boh nás požehnáva. Nech sa ho boja všetky končiny zeme!