Predchádzajúca kapitola

67. kapitola

Nech je nám Boh milostivý a žehná nás

1 Zbormajstrovi pri hre na strunový nástroj. Žalm. Pieseň.
2 Nech je nám Boh milostivý a žehná nás, nech medzi nami zažiari jeho tvár!— Sela — 3 Nech tvoju cestu a tvoju spásu poznajú na zemi všetky národy! 4 Nech ťa velebia, Bože, národy, nech ťa velebia všetci ľudia! 5 Nech národy plesajú a radujú sa, že ich súdiš nestranne a vedieš národy na zemi.— Sela — 6 Nech ťa velebia, Bože, národy, nech ťa velebia všetci ľudia! 7 Zem vydala svoju úrodu, Boh nás žehná, náš Boh. 8 Boh nás požehnáva. Nech sa ho boja všetky končiny zeme!