Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

66. kapitola

Hlasne jasaj Bohu, celá zem!

1 Zbormajstrovi. Pieseň. Žalm. Hlasne jasaj Bohu, celá zem!66,1 Ž 100,1
2 Spievajte na slávu jeho mena, jeho slávu šírte chválospevom!66,2 Neh 9,5; Iz 6,3 3 Povedzte Bohu: „Úžasné sú tvoje skutky! Taká nesmierna je tvoja moc, že ti pochlebujú tvoji nepriatelia.66,3 Ž 68,32n 4 Nech sa ti klania celá zem, nech ťa ospevujú, nech ospevujú tvoje meno!“66,4 Ž 22,28; 96,1-2— Sela — 5 Poďte a pozrite na Božie diela, úžasné sú jeho skutky pre ľudí.66,5 Ž 47,3 6 Premenil more na súš, cez rieku prešli pešo. Radujme sa teda v ňom!66,6 Ex 14,21-22; Joz 3,16-17 7 Svojou mocou vládne večne, svojím zrakom sleduje národy. Nech sa odbojníci nepovyšujú!66,7 Ž 33,13-15; 75,5n— Sela — 8 Národy, velebte nášho Boha, nech o ňom zaznie hlasný chválospev! 9 On nás zachoval pri živote, nedopustil, aby sa nám nohy klátili.66,9 Ž 56,14 10 Veď ty si nás, Bože, skúšal, prečistil, ako sa čistí striebro.66,10 Prís 17,3; Mal 3,3 11 Vohnal si nás do siete, priveľmi si nám zaťažil bedrá. 12 Dovolil si, aby nám ľudia chodili po hlave. Prešli sme ohňom i vodou, no doviedol si nás k hojnosti.66,12 Ž 129,1-3; Iz 43,2 13 Do tvojho domu vojdem so spaľovanými obetami, splním ti svoje sľuby,66,13 Dt 12,11; Ž 116,18-19 14 ktoré vyriekli moje pery a v súžení vyslovili moje ústa.66,14 Gn 35,3; Jon 1,16 15 Prinesiem ti tučné spaľované obety s obetným dymom baranov, pripravím ti býky a capy.66,15 Ezd 8,35— Sela — 16 Poďte a počúvajte, všetci bohabojní, rozpoviem vám, čo mi urobil Boh.66,16 Ž 34,12 17 Svojimi ústami som k nemu volával, svojím jazykom som ho velebil.66,17 Ž 30,9-13 18 Keby som bol mal v srdci zlý úmysel, Pán by ma nebol vypočul.66,18 Jób 27,9; Prís 28,9; Iz 1,15; Jn 9,31 19 Boh ma však vypočul, všimol si hlas mojej modlitby. 20 Nech je zvelebený Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodoprel mi svoju milosť.66,20 2Sam 7,15