Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

66. kapitola

Hlasne jasaj Bohu, celá zem!

1 Zbormajstrovi. Pieseň. Žalm. Hlasne jasaj Bohu, celá zem!66,1 Ž 100,1
2 Spievajte na slávu jeho mena, jeho slávu šírte chválospevom!66,2 Neh 9,5; Iz 6,3 3 Povedzte Bohu: „Úžasné sú tvoje skutky! Taká nesmierna je tvoja moc, že ti pochlebujú tvoji nepriatelia.66,3 Ž 68,32n 4 Nech sa ti klania celá zem, nech ťa ospevujú, nech ospevujú tvoje meno!“66,4 Ž 22,28; 96,1-2— Sela — 5 Poďte a pozrite na Božie diela, úžasné sú jeho skutky pre ľudí.66,5 Ž 47,3 6 Premenil more na súš, cez rieku prešli pešo. Radujme sa teda v ňom!66,6 Ex 14,21-22; Joz 3,16-17 7 Svojou mocou vládne večne, svojím zrakom sleduje národy. Nech sa odbojníci nepovyšujú!66,7 Ž 33,13-15; 75,5n— Sela — 8 Národy, velebte nášho Boha, nech o ňom zaznie hlasný chválospev! 9 On nás zachoval pri živote, nedopustil, aby sa nám nohy klátili.66,9 Ž 56,14 10 Veď ty si nás, Bože, skúšal, prečistil, ako sa čistí striebro.66,10 Prís 17,3; Mal 3,3 11 Vohnal si nás do siete, priveľmi si nám zaťažil bedrá. 12 Dovolil si, aby nám ľudia chodili po hlave. Prešli sme ohňom i vodou, no doviedol si nás k hojnosti.66,12 Ž 129,1-3; Iz 43,2 13 Do tvojho domu vojdem so spaľovanými obetami, splním ti svoje sľuby,66,13 Dt 12,11; Ž 116,18-19 14 ktoré vyriekli moje pery a v súžení vyslovili moje ústa.66,14 Gn 35,3; Jon 1,16 15 Prinesiem ti tučné spaľované obety s obetným dymom baranov, pripravím ti býky a capy.66,15 Ezd 8,35— Sela — 16 Poďte a počúvajte, všetci bohabojní, rozpoviem vám, čo mi urobil Boh.66,16 Ž 34,12 17 Svojimi ústami som k nemu volával, svojím jazykom som ho velebil.66,17 Ž 30,9-13 18 Keby som bol mal v srdci zlý úmysel, Pán by ma nebol vypočul.66,18 Jób 27,9; Prís 28,9; Iz 1,15; Jn 9,31 19 Boh ma však vypočul, všimol si hlas mojej modlitby. 20 Nech je zvelebený Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodoprel mi svoju milosť.66,20 2Sam 7,15