Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

65. kapitola

Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Pieseň.
2 Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione, a tebe treba plniť sľuby65,2 Rkp. + v Jeruzaleme (LXX)..65,2 Ž 50,14; 56,13 3 K tebe, ktorý počuješ modlitbu, prichádzajú všetci.65,3 Iz 56,7 4 Ak nás premáhajú neprávosti, ty nám odpúšťaš naše priestupky.65,4 Ž 38,5; Iz 1,18; 53,4-5 5 Blahoslavený, koho si vyvolíš, komu dovolíš prísť k tebe, aby prebýval na tvojich nádvoriach. Nasýťme sa dobrotou tvojho domu, svätosťou tvojho chrámu.65,5 Ž 84,5; 36,9; 2Tes 2,13 6 Zázrakmi tvojej spravodlivosti nám odpovieš, Bože, naša spása, nádej všetkých končín zeme i diaľav za morom. 7 Ty upevňuješ vrchy svojou silou, opásaný si mocou,65,7 Ž 93,1 8 tíšiš hukot morí, hukot vĺn i hluk národov.65,8 Ž 89,10; 107,29; Iz 17,13 9 Obyvatelia končín sa boja tvojich znamení. Plesanie pôsobíš tam, kde svitá ráno a zmráka sa večer.65,9 Mal 1,11 10 Navštevuješ zem a zvlažuješ ju, hojne ju zúrodňuješ. Božie riečisko je plné vody. Pripravuješ im obilie. Áno, takto sa staráš o zem:65,10 Dt 11,12; Ž 46,5; 67,7; Jer 5,24; Joel 2,19; Zj 22,1 11 zalievaš jej brázdy, zarovnávaš jej hrudy, dažďom ju kypríš a požehnávaš jej porast.65,11 Jób 38,38; Ž 104,13-16; Iz 55,10; 1Kor 3,7 12 Rok korunuješ svojou dobrotou, z tvojich šľapají vyviera tuk. 13 Púštne pasienky sú plné vlahy, kopce sa opášu jasotom.65,13 Ž 98,8; Iz 55,12; Joel 2,22 14 Lúky sa zdobia stádami, doliny sa odievajú obilím, zvučia plesaním a spevom.