Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

65. kapitola

Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Pieseň.
2 Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione, a tebe treba plniť sľuby65,2 Rkp. + v Jeruzaleme (LXX)..65,2 Ž 50,14; 56,13 3 K tebe, ktorý počuješ modlitbu, prichádzajú všetci.65,3 Iz 56,7 4 Ak nás premáhajú neprávosti, ty nám odpúšťaš naše priestupky.65,4 Ž 38,5; Iz 1,18; 53,4-5 5 Blahoslavený, koho si vyvolíš, komu dovolíš prísť k tebe, aby prebýval na tvojich nádvoriach. Nasýťme sa dobrotou tvojho domu, svätosťou tvojho chrámu.65,5 Ž 84,5; 36,9; 2Tes 2,13 6 Zázrakmi tvojej spravodlivosti nám odpovieš, Bože, naša spása, nádej všetkých končín zeme i diaľav za morom. 7 Ty upevňuješ vrchy svojou silou, opásaný si mocou,65,7 Ž 93,1 8 tíšiš hukot morí, hukot vĺn i hluk národov.65,8 Ž 89,10; 107,29; Iz 17,13 9 Obyvatelia končín sa boja tvojich znamení. Plesanie pôsobíš tam, kde svitá ráno a zmráka sa večer.65,9 Mal 1,11 10 Navštevuješ zem a zvlažuješ ju, hojne ju zúrodňuješ. Božie riečisko je plné vody. Pripravuješ im obilie. Áno, takto sa staráš o zem:65,10 Dt 11,12; Ž 46,5; 67,7; Jer 5,24; Joel 2,19; Zj 22,1 11 zalievaš jej brázdy, zarovnávaš jej hrudy, dažďom ju kypríš a požehnávaš jej porast.65,11 Jób 38,38; Ž 104,13-16; Iz 55,10; 1Kor 3,7 12 Rok korunuješ svojou dobrotou, z tvojich šľapají vyviera tuk. 13 Púštne pasienky sú plné vlahy, kopce sa opášu jasotom.65,13 Ž 98,8; Iz 55,12; Joel 2,22 14 Lúky sa zdobia stádami, doliny sa odievajú obilím, zvučia plesaním a spevom.