64. kapitola

Počuj, Bože, môj hlasný nárek!

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
2 Počuj, Bože, môj hlasný nárek! Chráň mi život pred hrozbou nepriateľa!64,2 Ž 17,8-9; 27,7 3 Ukry ma pred tlupou zlosynov, pred zúrivosťou páchateľov neprávosti,64,3 Ž 140,5 4 čo si jazyk brúsia ako meč, jedovaté slová chrlia ako šípy,64,4 Ž 55,22; 57,5; 59,8 5 aby z úkrytu zasiahli statočného. Zrazu naňho bez obáv vystrelia.64,5 Ž 11,2; 36,2 6 Utvrdzujú sa v zlom zámere, dovrávajú sa, že nastavia osídla, a hovoria: „Kto nás uvidí?“64,6 Ž 94,7; Prís 1,11 7 Snujú podlosti, zatajujú zosnovaný úmysel, veď vnútro a srdce človeka je hlboké.64,7 Koh 9,3; Jer 17,9 8 No Boh ich zasiahne šípom, zrazu budú sami ranení.64,8 Ž 7,13-14 9 Vlastný jazyk im prichystá pád. Kto ich uvidí, pokrúti hlavou. 10 Všetci ľudia sa preľaknú, zvestovať budú skutok Boha, pochopia jeho konanie.64,10 Ex 8,15 11 Spravodlivý sa poteší v Hospodinovi, k nemu sa bude utiekať. Ním sa budú chváliť všetci, čo majú úprimné srdce.64,11 Ž 4,8-9; 32,11; 68,4