Predchádzajúca kapitola

64. kapitola

Počuj, Bože, môj hlasný nárek!

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
2 Počuj, Bože, môj hlasný nárek! Chráň mi život pred hrozbou nepriateľa! 3 Ukry ma pred tlupou zlosynov, pred zúrivosťou páchateľov neprávosti, 4 čo si jazyk brúsia ako meč, jedovaté slová chrlia ako šípy, 5 aby z úkrytu zasiahli statočného. Zrazu naňho bez obáv vystrelia. 6 Utvrdzujú sa v zlom zámere, dovrávajú sa, že nastavia osídla, a hovoria: „Kto nás uvidí?“ 7 Snujú podlosti, zatajujú zosnovaný úmysel, veď vnútro a srdce človeka je hlboké. 8 No Boh ich zasiahne šípom, zrazu budú sami ranení. 9 Vlastný jazyk im prichystá pád. Kto ich uvidí, pokrúti hlavou. 10 Všetci ľudia sa preľaknú, zvestovať budú skutok Boha, pochopia jeho konanie. 11 Spravodlivý sa poteší v Hospodinovi, k nemu sa bude utiekať. Ním sa budú chváliť všetci, čo majú úprimné srdce.