Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

63. kapitola

Bože, ty si môj Boh! Hľadám ťa za úsvitu

1 Dávidov žalm, keď bol na Judskej púšti.63,1 1Sam 23,14; 24,1n; 26,1n
2 Bože, ty si môj Boh! Hľadám ťa za úsvitu, moja duša prahne po tebe. Po tebe túži moje telo ako suchá a pustá zem bez vody.63,2 Ž 42,3 3 Tak ťa chcem uzrieť vo svätyni, aby som videl tvoju moc a slávu.63,3 Ex 33,18; Ž 68,25 4 Veď tvoja milosť je lepšia ako život, moje pery ťa budú velebiť.63,4 Ž 36,8; 69,17 5 Budem ťa žehnať po celý život, v tvojom mene budem dvíhať ruky.63,5 Ž 134,2 6 Tukom a olejom sa sýti moja duša, moje pery jasajú, moje ústa ťa chvália. 7 Na svojom lôžku myslím na teba, pri výmene stráží o tebe rozjímam.63,7 Iz 26,9 8 Veď si mi pomáhal, v tôni tvojich krídel môžem plesať.63,8 Ž 17,8; 36,8; 54,6; 61,5 9 K tebe sa duša privinula, tvoja pravica ma podopiera.63,9 Ž 18,36; Iz 41,10 10 Tí, čo chystajú záhubu mojej duši, vojdú do hlbín zeme.63,10 Ž 55,16.24 11 Vydaní moci meča za pokrm budú šakalom.63,11 Ez 39,4 12 Kráľ sa však bude radovať v Bohu. Chváliť sa môže každý, kto naňho prisahá, luhárom budú ústa zapchaté.63,12 Dt 6,13; Ž 21,2; 31,19; Iz 45,25