62. kapitola

Len v Bohu sa moja duša upokojí

1 Pre zbormajstra Jedutúna. Dávidov žalm.62,1 Ž 39,1
2 Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od neho je moja spása.62,2 Ž 42,6.12; Iz 30,15 3 Len on je moja skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem príliš otrasený.62,3 Ž 18,3; 21,8; 2Kor 4,8 4 Dokedy budete dorážať na človeka a všetci mu hroziť vraždou? Je ako stena na spadnutie, ako múr, čo sa rúca.62,4 Iz 30,13 5 Len o tom sa radia, ako ho strhnúť z výšky. Milujú lož. Ústami žehnajú, no srdcom preklínajú. — Sela — 6 Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od neho je moja nádej. 7 Len on je moja skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem otrasený.62,7 Ž 62,3 8 V Bohu je moja spása a moja česť. Skalou mojej sily a mojím útočiskom je Boh.62,8 Jer 3,23 9 Ľudia, dúfajte v neho v každom čase, vylievajte si pred ním srdce! Boh je naším útočiskom. — Sela — 10 Ľudskí synovia sú ako dych, ľudia sú len klam. Na váhach sú všetci spolu ľahší ako dych.62,10 Ž 39,6.12; Iz 40,15; Dan 5,27 11 Nespoliehajte sa na útlak, nevkladajte márnu nádej do zbojstva. Ak pribúda majetok, neupínajte k nemu srdce.62,11 Jób 31,25; Mt 19,22; 1Tim 6,10 12 Raz prehovoril Boh, dvoje som z toho vyrozumel: Bohu patrí moc, 13 u teba, Pane, je milosť, lebo ty odplácaš každému podľa jeho skutkov.62,13 Jób 34,11; Mt 16,27; Rim 2,6