Predchádzajúca kapitola

61. kapitola

Počuj, Bože, moje kvílenie

1 Zbormajstrovi pri hre na strunovom nástroji. Dávidov.
2 Počuj, Bože, moje kvílenie, pozoruj moju modlitbu! 3 Z končín zeme volám k tebe skľúčeným srdcom. Vyveď ma na skalu, čo je pre mňa privysoká. 4 Veď si mi býval útočiskom, pevnou vežou pred nepriateľom. 5 Kiež v tvojom stane bývam naveky, kiež nájdem útočisko v tôni tvojich krídel.— Sela — 6 Bože, ty si počul moje sľuby, dal si dedičstvo tým, čo sa boja tvojho mena. 7 Pridaj dni k dňom kráľovým, nech jeho roky trvajú z pokolenia na pokolenie, 8 nech večne tróni pred Bohom. Prikáž, aby ho milosrdenstvo a vernosť chránili. 9 Kiež teda navždy ospevujem tvoje meno a svoje sľuby plním deň čo deň!