61. kapitola

Počuj, Bože, moje kvílenie

1 Zbormajstrovi pri hre na strunovom nástroji. Dávidov.
2 Počuj, Bože, moje kvílenie, pozoruj moju modlitbu!61,2 Ž 5,2-3 3 Z končín zeme volám k tebe skľúčeným srdcom. Vyveď ma na skalu, čo je pre mňa privysoká.61,3 Ž 42,7 4 Veď si mi býval útočiskom, pevnou vežou pred nepriateľom.61,4 Ž 46,2; 71,3; Prís 18,10 5 Kiež v tvojom stane bývam naveky, kiež nájdem útočisko v tôni tvojich krídel.61,5 Ž 17,8; 36,8; 57,2— Sela — 6 Bože, ty si počul moje sľuby, dal si dedičstvo tým, čo sa boja tvojho mena.61,6 Ž 16,5-6; 56,13; Mal 3,16 7 Pridaj dni k dňom kráľovým, nech jeho roky trvajú z pokolenia na pokolenie,61,7 Ž 21,5 8 nech večne tróni pred Bohom. Prikáž, aby ho milosrdenstvo a vernosť chránili.61,8 2Sam 7,16; Ž 89,5.30; 89,25.34 9 Kiež teda navždy ospevujem tvoje meno a svoje sľuby plním deň čo deň!61,9 Ž 50,14; 59,17-18