Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

60. kapitola

Bože, zavrhol si nás a rozohnal

1 Zbormajstrovi na nápev: „Ľalia svedectva.“ Pamätný Dávidov zápis na poučenie,
2 keď bojoval proti mezopotámskym Aramejčanom z Coby. Keď sa Joáb vrátil a v Soľnom údolí porazil dvanásťtisíc Edómčanov.60,2 2Sam 8,3.13 3 Bože, zavrhol si nás a rozohnal; hneval si sa, no opäť nás zjednoť!60,3 Ž 44,10; 85,5-7 4 Zatriasol si krajinou a rozštiepil si ju. Zaceľ jej trhliny, lebo sa otriasa.60,4 Iz 30,26; Jer 30,17 5 Tvrdé skúšky si dopustil na svoj ľud, napojil si nás vínom závratu.60,5 Ž 75,9; Iz 51,17 6 Dal si znamenie tým, čo sa ťa boja, aby mohli ujsť pred lukom.60,6 Ex 17,15; Ž 20,6; 45,5— Sela — 7 Zachráň nás svojou pravicou a vypočuj nás, aby boli vyslobodení tvoji obľúbenci.60,7-14 Ž 108,7-14 8 Boh prehovoril vo svojej svätyni: „Víťazoslávne rozdelím Síchem, rozmeriam údolie Sukkót.60,8 Gn 33,17; Joz 18,10 9 Mne patrí Gileád, mne patrí Menašše. Efrajim je prilba mojej hlavy, Judsko je moja berla.60,9 Gn 49,10; Iz 11,13 10 Moábsko je moje umývadlo, na Edómsko hodím svoj sandál, Filištínsko nech nado mnou zaplesá.“60,10 2Sam 5,17; Ž 87,4 11 Kto ma vovedie do opevneného mesta? Kto ma zavedie do Edómska? 12 Či si nás ty, Bože, nezavrhol, a teda, Bože, nebudeš viesť naše zástupy? 13 Udeľ nám pomoc proti utláčateľom, lebo ľudská pomoc je márna.60,13 Ž 33,16; 118,8; 146,3; Iz 31,1 14 S Bohom budeme udatní. On rozšliape našich utláčateľov.60,14 2Krn 14,10; Heb 11,33