Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

59. kapitola

Môj Bože, osloboď ma od nepriateľov!

1 Zbormajstrovi na nápev: „Nezahub!“ Pamätný Dávidov zápis, keď Šaul poslal strážiť jeho dom, aby ho usmrtili.59,1 1Sam 19,11
2 Môj Bože, osloboď ma od nepriateľov! Zachráň ma pred tými, čo povstávajú proti mne!59,2 Ž 3,2 3 Osloboď ma od páchateľov neprávosti, zachráň ma pred tými, čo prelievajú krv! 4 Veď mi striehnu na život, mocní ma napádajú, hoci som sa neprevinil, ani nezhrešil, Hospodin.59,4 Ž 56,7 5 Som bez viny, oni však pribiehajú a chystajú sa. Vstaň, poď mi v ústrety a pozri sa! 6 Ty však, Hospodin, Boh zástupov, Boh Izraela, prebuď sa, potrestaj všetkých pohanov! Nezmiluj sa nad nikým z vierolomných zradcov!59,6 Ž 56,8— Sela — 7 Vracajú sa po večeroch, zavýjajú sťa psy, pobehujú okolo mesta.59,7 Ž 22,17 8 Ústa sa im penia, medzi perami majú meče. „Veď ktože počuje?“59,8 Ž 55,22; 57,5; 64,4 9 Ty sa im však, Hospodin, smeješ, vysmievaš sa všetkým pohanom.59,9 Ž 2,4; 37,13; Múd 4,18 10 Moja sila, budem sa ťa pridŕžať, lebo ty, Bože, si mi pevnosťou. 11 Môj milostivý Boh vyjde mi v ústrety, Boh mi dovolí hľadieť na mojich protivníkov.59,11 Ž 54,9; 91,8 12 Nezabíjaj ich, aby môj ľud nezabudol. Rozožeň ich svojou silou a zvrhni ich! Pane, ty si náš štít!59,12 Ž 68,2 13 Hriechom ich úst je vyrieknuté slovo. Nech uviaznu vo vlastnej pýche pre kliatbu a lož, čo vyslovia!59,13 Ž 36,4 14 Skoncuj s nimi v hneve! Skoncuj, nech ich niet! Nech vedia, že Boh vládne v Jákobovi až do končín zeme.59,14 Ž 56,8— Sela — 15 Vracajú sa po večeroch, zavýjajú sťa psy, pobehujú okolo mesta.59,15 Ž 59,7 16 Túlajú sa za potravou, štekajú, ak sa nenasýtia.59,16 Am 8,11-12 17 Ja však budem ospevovať tvoju silu, za rána budem plesať nad tvojou milosťou, lebo si mi bol pevnosťou, útočiskom, keď mi bolo úzko.59,17 Ž 59,10; 92,3 18 Moja sila, kiež ťa oslavujem, lebo ty, Bože, si moja pevnosť, môj milostivý Boh.59,18 Ex 15,1