Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

5. kapitola

Hospodin, počuj moje slová

1 Zbormajstrovi na flaute. Dávidov žalm.
2 Hospodin, počuj moje slová, všimni si môj vzdych!5,2 Ž 39,4; 44,5; 68,25; 74,12; 84,4 3 Vypočuj moje hlasné volanie, Kráľ môj a Boh môj, lebo sa k tebe modlím! 4 Hospodin, ty zrána počuješ môj hlas. Ráno ti pripravím obetu a počkám.5,4 Ž 27,4; Múd 16,28; Sir 39,5 5 Ty predsa nie si božstvo, čo sa v bezbožnosti kochá, u teba nešľachetný nemá miesta.5,5 Ž 15,1 6 Povýšenci pred tebou neobstoja; nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť.5,6 Ž 73,3; 75,5; Oz 6,8 7 Vyhubíš luhárov; krvilačný a klamár sa Hospodinovi protiví.5,7 Jn 8,44; Zj 21,8; 22,15 8 Ja však z tvojej veľkej milosti smiem vojsť do tvojho domu, s bázňou pred tebou sa budem klaňať v tvojom svätom chráme.5,8 Ž 26,8; 27,4 9 Hospodin, veď ma svojou spravodlivosťou navzdory mojim protivníkom. Urovnaj svoju cestu predo mnou!5,9 Ž 25,4; 27,11; 86,11 10 Veď na ich ústa nieto spoľahnutia, ich vnútro — samá skaza, ich hrdlo — otvorený hrob, ich jazyk — samá úlisnosť.5,10 Ž 38,13; 52,4; Rim 3,13 11 Bože, odhaľ ich vinu! Nech padnú pre svoje zámery! Rozožeň ich pre mnohé vzbury, lebo ti odporovali. 12 Nech sa radujú všetci, čo sa k tebe utiekajú, a nech naveky plesajú! Ochraňuj ich a nech jasajú v tebe tí, čo milujú tvoje meno.5,12 Ž 4,8 13 Ty, Hospodin, žehnáš spravodlivého. Chrániš ho priazňou ako štítom.