Predchádzajúca kapitola

58. kapitola

Naozaj hovoríte spravodlivo, mocipáni?

1 Zbormajstrovi na nápev: „Nezahub!“ Pamätný Dávidov zápis.
2 Naozaj hovoríte spravodlivo, mocipáni? A súdite podľa práva, ľudskí synovia? 3 Naopak, v srdci vymýšľate neprávosť, rukami razíte cestu násiliu v krajine. 4 Odcudzili sa bezbožníci, blúdia od narodenia, od lona matky klamú. 5 Majú v sebe jed ako hady. Sú ako hluchá zmija, ktorá si zapcháva uši, 6 aby nepočula hlas zaklínača, čarodejníka skúseného v zaklínaní. 7 Bože, zuby im povyrážaj z úst! Polám chrup levíčatám, Hospodin! 8 Nech sa stratia ako rozliata voda! Keď namieria, nech sa im šípy otupia! 9 Nech sú ako slimák v rozklade, ako potratený plod, čo neuzrel svit slnka! 10 Skôr než sa na burine stačia rozrásť tŕne, sviežej či uschnutej, nech ich zmetie víchor! 11 Poteší sa spravodlivý, keď uvidí pomstu, zmočí si nohy v krvi bezbožníka. 12 Ľudia povedia: „Predsa má odmenu spravodlivý. Predsa jestvuje Boh, čo súdi na zemi.“