Predchádzajúca kapitola

57. kapitola

Zmiluj sa nado mnou, Bože!

1 Zbormajstrovi na nápev: „Nezahub!“ Pamätný Dávidov zápis, keď utiekol do jaskyne pred Šaulom.
2 Zmiluj sa nado mnou, Bože! Zmiluj sa nado mnou, lebo k tebe sa utieka moja duša a v tôni tvojich krídel nachádzam útočisko, kým nepominie pohroma. 3 K Bohu volám, k Najvyššiemu, k Bohu, ktorý koná za mňa. 4 Zošle pomoc z neba, zachráni ma, zahanbí tých, čo ma dychtivo prenasledujú. — Sela — Boh zošle svoje milosrdenstvo a vernosť. 5 Musím ležať medzi levmi, z ktorých srší oheň, medzi ľuďmi, ktorých zuby sú oštepy a šípy, ich jazyk je ostrý meč. 6 Vyvýš sa, Bože, nad nebesia, tvoja sláva nech je nad celou zemou! 7 Mojim nohám nastavili sieť, moja duša je skľúčená, vykopali mi jamu, sami však spadli do nej.— Sela — 8 Moje srdce je pripravené, Bože, moje srdce je pripravené spievať ti a hrať. 9 Prebuď sa, moja duša, prebuď sa, harfa, citara, nech zobudím rannú zoru! 10 Budem ti ďakovať, Pane, medzi ľuďmi, ospevovať ťa medzi národmi, 11 lebo veľké je tvoje milosrdenstvo, až po nebesia, tvoja vernosť až po oblaky. 12 Vyvýš sa, Bože, nad nebesia, tvoja sláva nech je nad celou zemou!