Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

57. kapitola

Zmiluj sa nado mnou, Bože!

1 Zbormajstrovi na nápev: „Nezahub!“ Pamätný Dávidov zápis, keď utiekol do jaskyne pred Šaulom.57,1 1Sam 22,1; 24,4; Ž 142,1
2 Zmiluj sa nado mnou, Bože! Zmiluj sa nado mnou, lebo k tebe sa utieka moja duša a v tôni tvojich krídel nachádzam útočisko, kým nepominie pohroma.57,2 Ž 17,8; 51,3; 91,1 3 K Bohu volám, k Najvyššiemu, k Bohu, ktorý koná za mňa.57,3 Ž 55,17 4 Zošle pomoc z neba, zachráni ma, zahanbí tých, čo ma dychtivo prenasledujú. — Sela — Boh zošle svoje milosrdenstvo a vernosť.57,4 Ž 56,3 5 Musím ležať medzi levmi, z ktorých srší oheň, medzi ľuďmi, ktorých zuby sú oštepy a šípy, ich jazyk je ostrý meč.57,5 Ž 22,13-14.21-22; 55,22 6 Vyvýš sa, Bože, nad nebesia, tvoja sláva nech je nad celou zemou!57,6 Ž 57,12; 108,6 7 Mojim nohám nastavili sieť, moja duša je skľúčená, vykopali mi jamu, sami však spadli do nej.57,7 Ž 7,16; Prís 26,27; Koh 10,8— Sela — 8 Moje srdce je pripravené, Bože, moje srdce je pripravené spievať ti a hrať.57,8-10 Ž 108,2-6 9 Prebuď sa, moja duša, prebuď sa, harfa, citara, nech zobudím rannú zoru! 10 Budem ti ďakovať, Pane, medzi ľuďmi, ospevovať ťa medzi národmi,57,10 Ž 18,50 11 lebo veľké je tvoje milosrdenstvo, až po nebesia, tvoja vernosť až po oblaky.57,11 Ž 36,6 12 Vyvýš sa, Bože, nad nebesia, tvoja sláva nech je nad celou zemou!57,12 Ž 57,6