Predchádzajúca kapitola

56. kapitola

Bože, zmiluj sa nado mnou

1 Zbormajstrovi, na nápev: „Zamĺknutá holubica diaľav.“ Pamätný Dávidov zápis, keď ho Filištínci chytili v Gate.
2 Bože, zmiluj sa nado mnou, lebo sliedi za mnou človek, deň čo deň ma napáda a utláča. 3 Denne sliedia za mnou protivníci, mnoho je tých, čo pyšne broja proti mne. 4 V deň, keď som preľaknutý, spolieham sa na teba. 5 V Boha, ktorého slovo chválim, v tohto Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi môže urobiť telo? 6 Deň čo deň prekrúcajú moje slová, vymýšľajú o mne len zlé. 7 Spolčujú sa a striehnu, striehnu na moje kroky, chcú ma pripraviť o život. 8 Pre neprávosť im nedaj uniknúť! Vrhni ich, Bože, do hnevu národov! 9 O mojej biede máš záznam, do svojej nádoby daj moje slzy. Či v tvojej knihe nie je o nich záznam? 10 Raz moji nepriatelia ustúpia, v deň, keď zavolám o pomoc. Tak poznám, že Boh je pri mne. 11 V Boha, ktorého slovo chválim, v Hospodina, ktorého slovo chválim, 12 v toho Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi môže urobiť človek? 13 Na mne je, Bože, splniť, čo som ti sľúbil, prinášam ti obety vďaky, 14 lebo si ma vytrhol zo smrti, ba aj moje nohy si zachránil od úrazu, aby som smel chodiť pred Bohom vo svetle živých.