Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

56. kapitola

Bože, zmiluj sa nado mnou

1 Zbormajstrovi, na nápev: „Zamĺknutá holubica diaľav.“ Pamätný Dávidov zápis, keď ho Filištínci chytili v Gate.56,1 1Sam 21,11-12
2 Bože, zmiluj sa nado mnou, lebo sliedi za mnou človek, deň čo deň ma napáda a utláča. 3 Denne sliedia za mnou protivníci, mnoho je tých, čo pyšne broja proti mne. 4 V deň, keď som preľaknutý, spolieham sa na teba. 5 V Boha, ktorého slovo chválim, v tohto Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi môže urobiť telo?56,5 Ž 27,1; 118,6; Iz 12,2; 51,12; Mt 10,28; Heb 13,6 6 Deň čo deň prekrúcajú moje slová, vymýšľajú o mne len zlé. 7 Spolčujú sa a striehnu, striehnu na moje kroky, chcú ma pripraviť o život. 8 Pre neprávosť im nedaj uniknúť! Vrhni ich, Bože, do hnevu národov!56,8 Ž 59,14 9 O mojej biede máš záznam, do svojej nádoby daj moje slzy. Či v tvojej knihe nie je o nich záznam? 10 Raz moji nepriatelia ustúpia, v deň, keď zavolám o pomoc. Tak poznám, že Boh je pri mne.56,10 Rim 8,31 11 V Boha, ktorého slovo chválim, v Hospodina, ktorého slovo chválim, 12 v toho Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi môže urobiť človek? 13 Na mne je, Bože, splniť, čo som ti sľúbil, prinášam ti obety vďaky,56,13 Ž 66,13 14 lebo si ma vytrhol zo smrti, ba aj moje nohy si zachránil od úrazu, aby som smel chodiť pred Bohom vo svetle živých.56,14 Gn 17,1; Jób 33,30; Ž 116,8