Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

56. kapitola

Bože, zmiluj sa nado mnou

1 Zbormajstrovi, na nápev: „Zamĺknutá holubica diaľav.“ Pamätný Dávidov zápis, keď ho Filištínci chytili v Gate.56,1 1Sam 21,11-12
2 Bože, zmiluj sa nado mnou, lebo sliedi za mnou človek, deň čo deň ma napáda a utláča. 3 Denne sliedia za mnou protivníci, mnoho je tých, čo pyšne broja proti mne. 4 V deň, keď som preľaknutý, spolieham sa na teba. 5 V Boha, ktorého slovo chválim, v tohto Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi môže urobiť telo?56,5 Ž 27,1; 118,6; Iz 12,2; 51,12; Mt 10,28; Heb 13,6 6 Deň čo deň prekrúcajú moje slová, vymýšľajú o mne len zlé. 7 Spolčujú sa a striehnu, striehnu na moje kroky, chcú ma pripraviť o život. 8 Pre neprávosť im nedaj uniknúť! Vrhni ich, Bože, do hnevu národov!56,8 Ž 59,14 9 O mojej biede máš záznam, do svojej nádoby daj moje slzy. Či v tvojej knihe nie je o nich záznam? 10 Raz moji nepriatelia ustúpia, v deň, keď zavolám o pomoc. Tak poznám, že Boh je pri mne.56,10 Rim 8,31 11 V Boha, ktorého slovo chválim, v Hospodina, ktorého slovo chválim, 12 v toho Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi môže urobiť človek? 13 Na mne je, Bože, splniť, čo som ti sľúbil, prinášam ti obety vďaky,56,13 Ž 66,13 14 lebo si ma vytrhol zo smrti, ba aj moje nohy si zachránil od úrazu, aby som smel chodiť pred Bohom vo svetle živých.56,14 Gn 17,1; Jób 33,30; Ž 116,8