Predchádzajúca kapitola

54. kapitola

Pomôž mi, Bože, pre svoje meno

1 Zbormajstrovi pri hre na strunovom nástroji. Dávidov poučný žalm,
2 ktorý vznikol, keď Zífania prišli a oznámili Šaulovi: „Dávid sa skrýva u nás.“ 3 Pomôž mi, Bože, pre svoje meno, svojou mocou prisúď mi právo! 4 Počuj, Bože, moju modlitbu, počúvaj reči mojich úst! 5 Povstali totiž proti mne cudzinci, na život mi siahajú násilníci, čo neberú ohľad na Boha.— Sela — 6 Boh mi však pomáha, Pán ma udržiava pri živote. 7 Zlo nech sa obráti na mojich protivníkov! Znič ich, lebo ty si verný! 8 Ochotne ti budem obetovať a zvelebovať tvoje meno, Hospodin, lebo je dobré. 9 Veď on ma vytrhol z každého súženia a moje oko sa môže zvysoka dívať na nepriateľov.