54. kapitola

Pomôž mi, Bože, pre svoje meno

1 Zbormajstrovi pri hre na strunovom nástroji. Dávidov poučný žalm,
2 ktorý vznikol, keď Zífania prišli a oznámili Šaulovi: „Dávid sa skrýva u nás.“54,2 1Sam 23,19; 26,1 3 Pomôž mi, Bože, pre svoje meno, svojou mocou prisúď mi právo!54,3 Ž 79,9 4 Počuj, Bože, moju modlitbu, počúvaj reči mojich úst!54,4 Ž 5,2 5 Povstali totiž proti mne cudzinci, na život mi siahajú násilníci, čo neberú ohľad na Boha.54,5 Ž 86,14— Sela — 6 Boh mi však pomáha, Pán ma udržiava pri živote. 7 Zlo nech sa obráti na mojich protivníkov! Znič ich, lebo ty si verný!54,7 Ž 56,3; 59,11 8 Ochotne ti budem obetovať a zvelebovať tvoje meno, Hospodin, lebo je dobré.54,8 Ž 44,9 9 Veď on ma vytrhol z každého súženia a moje oko sa môže zvysoka dívať na nepriateľov.54,9 Ž 59,10n