53. kapitola

Blázon si hovorí: Boha niet!53 Ž 14

1 Zbormajstrovi. Podľa Machalat53,1 Hebr. 1. tanec, 2. choroba. Je to technický výraz aj v Ž 88,1, prekladaný v gr. verziách ako vlastné meno (LXX, aj Vg) alebo do tanca.. Dávidov poučný žalm.
2 Blázon si hovorí: „Boha niet!“ Takí si počínajú zvrátene a ohavne, nikto nekoná dobro.53,2 Ž 10,4; 14,1 3 Boh z nebies hľadí na ľudí, aby videl, či sa nájde niekto rozumný, čo hľadá Boha.53,3 Ž 33,13; Rim 3,11 4 Odpadli všetci, do jedného sú skazení, nikto nekoná dobro, ani len jediný. 5 Nevedia to azda páchatelia neprávosti, ktorí zožierajú môj ľud, akoby jedli chlieb, ale Boha nevzývajú? 6 Veľmi sa zľakli tam, kde sa niet čoho báť. Veď Boh rozmetal kosti tých, čo ťa tiesnili. Zahanbia sa, lebo ich Boh zavrhol. 7 Kiež príde zo Siona spása Izraela! Keď Boh zmení osud svojho ľudu, Jákob zajasá, Izrael sa poteší.