Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

52. kapitola

Prečo sa chváliš zlom, ty hrdina?

1 Zbormajstrovi. Dávidov poučný žalm.
2 Po tom, čo Edómčan Doég prišiel oznámiť Šaulovi: „Dávid vošiel do domu Achimelecha.“52,2 1Sam 22,9 3 Prečo sa chváliš zlom, ty hrdina? Božia milosť predsa trvá po všetky dni!52,3 Ž 138,8 4 Vymýšľaš skazu, tvoj jazyk je ako ostrá britva, ty podvodník!52,4 Ž 57,5 5 Miluješ väčšmi zlé než dobré, väčšmi lož než slová pravdy.52,5 Prís 14,3— Sela — 6 Miluješ každé skazonosné slovo, ty jazyk podvodný!52,6 Jk 3,6 7 Veď Boh ťa navždy zrazí, schmatne, vytrhne zo stanu a vykorení zo zeme živých.52,7 Jób 18,14; 20,7; Ž 50,22— Sela — 8 Uzrú to spravodliví, budú sa báť, budú sa mu však vysmievať:52,8 Ž 69,33; 91,8 9 „Pozrite! Muž, ktorý nechcel mať oporu v Bohu, lež spoliehal sa na svoje veľké bohatstvo, cítil sa mocný vo svojej zvrátenosti.“52,9 Ž 49,7; Prís 11,28 10 Ja som však v Božom chráme ako čerstvá oliva, dúfam v Božiu milosť na večné veky.52,10 Ž 92,13; Jer 11,16; Oz 14,7 11 Budem ti ďakovať naveky, že si tak konal. V kruhu tvojich zbožných dúfam v tvoje meno, lebo je dobré.52,11 Ž 22,32; 37,5; 39,10; Iz 38,15