Predchádzajúca kapitola

52. kapitola

Prečo sa chváliš zlom, ty hrdina?

1 Zbormajstrovi. Dávidov poučný žalm.
2 Po tom, čo Edómčan Doég prišiel oznámiť Šaulovi: „Dávid vošiel do domu Achimelecha.“ 3 Prečo sa chváliš zlom, ty hrdina? Božia milosť predsa trvá po všetky dni! 4 Vymýšľaš skazu, tvoj jazyk je ako ostrá britva, ty podvodník! 5 Miluješ väčšmi zlé než dobré, väčšmi lož než slová pravdy.— Sela — 6 Miluješ každé skazonosné slovo, ty jazyk podvodný! 7 Veď Boh ťa navždy zrazí, schmatne, vytrhne zo stanu a vykorení zo zeme živých.— Sela — 8 Uzrú to spravodliví, budú sa báť, budú sa mu však vysmievať: 9 „Pozrite! Muž, ktorý nechcel mať oporu v Bohu, lež spoliehal sa na svoje veľké bohatstvo, cítil sa mocný vo svojej zvrátenosti.“ 10 Ja som však v Božom chráme ako čerstvá oliva, dúfam v Božiu milosť na večné veky. 11 Budem ti ďakovať naveky, že si tak konal. V kruhu tvojich zbožných dúfam v tvoje meno, lebo je dobré.