Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

51. kapitola

Bože, zmiluj sa nado mnou

1 Zbormajstrovi. Žalm Dávida,
2 keď prišiel k nemu prorok Nátan, pretože vošiel k Batšebe.51,2 2Sam 12,1 3 Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti! Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky!51,3 Ž 56,2; Iz 44,22; Lk 18,13 4 Dôkladne zo mňa zmy moju vinu, očisti ma od môjho hriechu! 5 Veď ja viem o svojich previneniach, svoj hriech mám stále na mysli.51,5 Ž 32,5 6 Proti tebe samému som zhrešil, urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš, čistý, keď súdiš.51,6 Rim 3,4 7 Naozaj som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu.51,7 Jób 14,4; Jn 3,6 8 Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka, dávaš mi poznať hĺbku múdrosti.51,8 1Kor 2,7 9 Zbav ma hriechu yzopom a budem čistý, umy ma a budem belší ako sneh!51,9 Ex 12,22n; Lv 14,6; Iz 1,18 10 Daj mi počuť slová radosti a potešenia, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil.51,10 Ž 32,3n 11 Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny! 12 Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha!51,12 Jer 24,7; 31,33; 32,39; Ez 11,19; 36,26; Mt 5,8; 2Kor 5,17; Ga 6,15; Ef 2,10 13 Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého ducha! 14 Vráť mi radosť z tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti! 15 Chcem učiť neverných tvojim cestám, aby sa hriešnici obrátili k tebe.51,15 Lk 22,32 16 Vytrhni ma z viny krviprelievania, Bože, Boh mojej spásy, nech zaplesá môj jazyk nad tvojou spravodlivosťou!51,16 2Sam 11,15-17; 12,9 17 Pane, otvor mi pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju chválu.51,17 Ž 71,8 18 Veď nemáš záľubu v obete a keby som priniesol spaľovanú obetu, nepáčila by sa ti.51,18 Ž 40,7 19 Skrúšený duch, to je obeta Bohu; skrúšeným a zdrveným srdcom nepohŕdaš, Bože.51,19 Ž 34,19; Lk 18,13n; Rim 12,1 20 Svojou priazňou preukáž dobro Sionu, vybuduj múry Jeruzalema!51,20 Iz 33,20; 54,11 21 Potom si obľúbiš náležité obety, spaľované obety a celostné obety. Vtedy budú obetovať býčky na tvojom oltári.51,21 Ž 4,6; 33,19