Predchádzajúca kapitola

51. kapitola

Bože, zmiluj sa nado mnou

1 Zbormajstrovi. Žalm Dávida,
2 keď prišiel k nemu prorok Nátan, pretože vošiel k Batšebe. 3 Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti! Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky! 4 Dôkladne zo mňa zmy moju vinu, očisti ma od môjho hriechu! 5 Veď ja viem o svojich previneniach, svoj hriech mám stále na mysli. 6 Proti tebe samému som zhrešil, urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš, čistý, keď súdiš. 7 Naozaj som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu. 8 Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka, dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. 9 Zbav ma hriechu yzopom a budem čistý, umy ma a budem belší ako sneh! 10 Daj mi počuť slová radosti a potešenia, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. 11 Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny! 12 Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha! 13 Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého ducha! 14 Vráť mi radosť z tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti! 15 Chcem učiť neverných tvojim cestám, aby sa hriešnici obrátili k tebe. 16 Vytrhni ma z viny krviprelievania, Bože, Boh mojej spásy, nech zaplesá môj jazyk nad tvojou spravodlivosťou! 17 Pane, otvor mi pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju chválu. 18 Veď nemáš záľubu v obete a keby som priniesol spaľovanú obetu, nepáčila by sa ti. 19 Skrúšený duch, to je obeta Bohu; skrúšeným a zdrveným srdcom nepohŕdaš, Bože. 20 Svojou priazňou preukáž dobro Sionu, vybuduj múry Jeruzalema! 21 Potom si obľúbiš náležité obety, spaľované obety a celostné obety. Vtedy budú obetovať býčky na tvojom oltári.