Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

51. kapitola

Bože, zmiluj sa nado mnou

1 Zbormajstrovi. Žalm Dávida,
2 keď prišiel k nemu prorok Nátan, pretože vošiel k Batšebe.51,2 2Sam 12,1 3 Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti! Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky!51,3 Ž 56,2; Iz 44,22; Lk 18,13 4 Dôkladne zo mňa zmy moju vinu, očisti ma od môjho hriechu! 5 Veď ja viem o svojich previneniach, svoj hriech mám stále na mysli.51,5 Ž 32,5 6 Proti tebe samému som zhrešil, urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš, čistý, keď súdiš.51,6 Rim 3,4 7 Naozaj som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu.51,7 Jób 14,4; Jn 3,6 8 Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka, dávaš mi poznať hĺbku múdrosti.51,8 1Kor 2,7 9 Zbav ma hriechu yzopom a budem čistý, umy ma a budem belší ako sneh!51,9 Ex 12,22n; Lv 14,6; Iz 1,18 10 Daj mi počuť slová radosti a potešenia, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil.51,10 Ž 32,3n 11 Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny! 12 Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha!51,12 Jer 24,7; 31,33; 32,39; Ez 11,19; 36,26; Mt 5,8; 2Kor 5,17; Ga 6,15; Ef 2,10 13 Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého ducha! 14 Vráť mi radosť z tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti! 15 Chcem učiť neverných tvojim cestám, aby sa hriešnici obrátili k tebe.51,15 Lk 22,32 16 Vytrhni ma z viny krviprelievania, Bože, Boh mojej spásy, nech zaplesá môj jazyk nad tvojou spravodlivosťou!51,16 2Sam 11,15-17; 12,9 17 Pane, otvor mi pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju chválu.51,17 Ž 71,8 18 Veď nemáš záľubu v obete a keby som priniesol spaľovanú obetu, nepáčila by sa ti.51,18 Ž 40,7 19 Skrúšený duch, to je obeta Bohu; skrúšeným a zdrveným srdcom nepohŕdaš, Bože.51,19 Ž 34,19; Lk 18,13n; Rim 12,1 20 Svojou priazňou preukáž dobro Sionu, vybuduj múry Jeruzalema!51,20 Iz 33,20; 54,11 21 Potom si obľúbiš náležité obety, spaľované obety a celostné obety. Vtedy budú obetovať býčky na tvojom oltári.51,21 Ž 4,6; 33,19