Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

Keď volám, vypočuj ma

1 Zbormajstrovi pri hre na strunovom nástroji. Dávidov žalm.4,1 Ž 6,1; Hab 3,19
2 Keď volám, vypočuj ma, môj spravodlivý Bože! Ty si mi uľavoval v tiesni. Zmiluj sa nado mnou; počuj moju modlitbu! 3 Ľudia, dokedy budete tupiť moju česť, milovať daromnosti a vyhľadávať lož?4,3 Ž 3,4— Sela — 4 Pochopte, Hospodin pre zbožného robí divy. Hospodin počuje, keď volám k nemu.4,4 Ž 31,22 5 Chvejte sa a nehrešte; uvažujte na lôžku a zmĺknite!4,5 Ef 4,26— Sela — 6 Prinášajte správne obety a dôverujte Hospodinovi!4,6 Ž 51,21; 1Pt 2,5 7 Mnohí sa pýtajú: „Kto nám ukáže niečo dobré?“ Hospodin, nech nás osvieti svetlo tvojej tváre!4,7 Nm 6,25n; Ž 3,3 8 Dal si mi do srdca väčšiu radosť, než majú oni z hojnosti obilia a muštu. 9 V pokoji si ľahnem a zaspím, lebo len ty sám, Hospodin, dávaš bezpečný príbytok.