49. kapitola

Čujte to, všetky národy

1 Zbormajstrovi. Žalm Korachovcov.
2 Čujte to, všetky národy, zbystrite sluch, všetci obyvatelia sveta, 3 jednoduchí i vznešení, bohatí spolu s chudobnými! 4 Moje ústa vyslovia múdre výroky a úvahy môjho srdca budú rozumné. 5 Nakloním ucho k prísloviu, za zvuku harfy vyjavím svoju záhadu.49,5 Ž 78,2; Mt 13,35 6 Prečo sa mám báť v zlých dňoch, keď ma tiesni zločinnosť záškodníkov, 7 ktorí sa spoliehajú na svoj majetok a vystatujú sa veľkým bohatstvom? 8 Nikto nemôže vykúpiť ani brata, ani za seba dať Bohu cenu zmierenia,49,8-10 Mk 8,36 9 lebo priveľké je výkupné za život. Navždy sa musí zriecť toho,49,9 Mt 16,26 10 že bude žiť naveky a že nikdy neuzrie hrob. 11 Veď vidí, že zomierajú múdri, hynie blázon i nerozumný a svoje bohatstvo nechávajú iným.49,11 Jób 9,22; Koh 2,16; 6,2 12 Navždy majú v hrobe svoj domov a príbytok z rodu na rod, hoci pozemky pomenovali svojím menom. 13 Človek si v blahobyte ani neodpočinie, je ako zviera, ktoré hynie.49,13 Koh 3,19 14 Taký je údel tých, čo si nerozvážne dôverujú, aj ich nasledovníkov, čo schvaľujú ich reči.49,14-16 Múd 2,23–3,9— Sela — 15 Rútia sa do podsvetia ako ovce, smrť im bude pastierom. Zostúpia priamo do hrobu, ich podoba sa rozplynie v podsvetí, zostanú bez svojich príbytkov. 16 Mňa však vykúpi Boh, vytrhne ma z moci podsvetia.49,16 Ž 73,24; Oz 13,14— Sela — 17 Nemaj obavy, ak niekto bohatne a množí blahobyt svojho domu; 18 veď keď zomrie, nič si nevezme so sebou; jeho blahobyt nezostúpi za ním.49,18 Koh 5,14; 1Tim 6,7 19 Aj keď si zaživa navráva: „Chvália ťa, že si si dobre počínal!“,49,19 Lk 12,19 20 predsa pôjde k pokoleniu svojich predkov, ktorí už nikdy neuvidia svetlo. 21 Človek v blahobyte to nechápe, je ako zviera, ktoré hynie.49,21 Ž 49,13