Predchádzajúca kapitola

49. kapitola

Čujte to, všetky národy

1 Zbormajstrovi. Žalm Korachovcov.
2 Čujte to, všetky národy, zbystrite sluch, všetci obyvatelia sveta, 3 jednoduchí i vznešení, bohatí spolu s chudobnými! 4 Moje ústa vyslovia múdre výroky a úvahy môjho srdca budú rozumné. 5 Nakloním ucho k prísloviu, za zvuku harfy vyjavím svoju záhadu. 6 Prečo sa mám báť v zlých dňoch, keď ma tiesni zločinnosť záškodníkov, 7 ktorí sa spoliehajú na svoj majetok a vystatujú sa veľkým bohatstvom? 8 Nikto nemôže vykúpiť ani brata, ani za seba dať Bohu cenu zmierenia, 9 lebo priveľké je výkupné za život. Navždy sa musí zriecť toho, 10 že bude žiť naveky a že nikdy neuzrie hrob. 11 Veď vidí, že zomierajú múdri, hynie blázon i nerozumný a svoje bohatstvo nechávajú iným. 12 Navždy majú v hrobe svoj domov a príbytok z rodu na rod, hoci pozemky pomenovali svojím menom. 13 Človek si v blahobyte ani neodpočinie, je ako zviera, ktoré hynie. 14 Taký je údel tých, čo si nerozvážne dôverujú, aj ich nasledovníkov, čo schvaľujú ich reči.— Sela — 15 Rútia sa do podsvetia ako ovce, smrť im bude pastierom. Zostúpia priamo do hrobu, ich podoba sa rozplynie v podsvetí, zostanú bez svojich príbytkov. 16 Mňa však vykúpi Boh, vytrhne ma z moci podsvetia.— Sela — 17 Nemaj obavy, ak niekto bohatne a množí blahobyt svojho domu; 18 veď keď zomrie, nič si nevezme so sebou; jeho blahobyt nezostúpi za ním. 19 Aj keď si zaživa navráva: „Chvália ťa, že si si dobre počínal!“, 20 predsa pôjde k pokoleniu svojich predkov, ktorí už nikdy neuvidia svetlo. 21 Človek v blahobyte to nechápe, je ako zviera, ktoré hynie.