48. kapitola

Veľký je Hospodin

1 Pieseň. Žalm Korachovcov.
2 Veľký je Hospodin a hoden veľkej chvály. V meste nášho Boha je jeho svätý vrch.48,2 Ž 46,5; 96,4; 99,2; 145,3 3 Na radosť celej zeme krásne sa vypína vrch Sion, severný výbežok48,3 Hebr. končiny Severu (Cafón). Je tu zrejme polemika proti vrchu Baal-Cefón v Ugarite, sídle mýtických bohov (Iz 14,13; Ez 38,6.15). Chrám stál tiež na sever od Jeruzalema, a teda Sion je sídlom pravého Boha., mesto veľkého Kráľa.48,3 Ž 50,2; Iz 13,13; Mt 5,35 4 Boh sa v jeho palácoch osvedčil ako spoľahlivá ochrana.48,4 Ž 9,10; 18,3; 46,8 5 Králi sa totiž zišli, pritiahli spoločne,48,5-8 2Krľ 18,17; 19,36 6 no keď sa rozhliadli, užasli a v zmätku zutekali. 7 Tam sa ich zmocnila triaška, bolesť ako tej, ktorá rodí;48,7 Ex 15,14; Iz 13,8; Jer 4,31; Mich 7,17 8 ako keď východný vietor triešti zámorské lode.48,8 Iz 2,16; Ez 27,25-26 9 Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Hospodina zástupov, v meste nášho Boha: Boh ho upevnil naveky. — Sela — 10 V tvojom chráme, Bože, rozjímame o tvojej milosti.48,10 Ž 87,5 11 Ako tvoje meno, Bože, tak i tvoja chvála sa šíri až po končiny zeme. Tvoja pravica je plná spravodlivosti.48,11 Mal 1,11 12 Pre tvoje súdy raduje sa vrch Sion a judské dcéry jasajú.48,12 Ž 97,8 13 Prejdite okolo Siona! Zrátajte jeho veže!48,13 Iz 33,20 14 Dôkladne si prezrite jeho opevnenie! Prejdite jeho palácmi, aby ste mohli rozprávať budúcemu pokoleniu,48,14 Ž 22,32; 71,18 15 že tento Boh je na večné veky naším Bohom. On nás bude večne viesť48,15 Preklad podľa LXX a Vg; alt. do smrti (Hieronym); za smrť (sýr.); ako v čase mladosti (aram.)..48,15 Ž 23,3; Iz 25,9