Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

47. kapitola

Tlieskajte, všetky národy

1 Zbormajstrovi. Žalm Korachovcov.
2 Tlieskajte, všetky národy, nadšene pozdravujte Boha,47,2 2Krľ 11,12 3 lebo Hospodin, Najvyšší, vzbudzuje bázeň. On je veľký Kráľ nad celou zemou.47,3 Dt 7,21; Neh 1,5; Ž 76,12; Mal 1,14 4 Podmaňuje nám národy a kmene nám podrobuje pod nohy.47,4 Ž 18,48 5 Vybral nám dedičný podiel, slávu Jákoba, ktorého si zamiloval.47,5 Am 8,7— Sela — 6 Boh vystúpil hore za jasotu, Hospodin za zvuku trúby.47,6 Ž 68,19.25 7 Ospevujte Boha, ospevujte! Ospevujte nášho Kráľa, ospevujte! 8 Veď Boh je Kráľom celej zeme, ospevujte ho poučnými žalmami!47,8 Zach 14,9 9 Boh kraľuje nad národmi, Boh sedí na svojom svätom tróne.47,9 1Krn 16,31; Ž 93,1; 96,10; 97,1; Zj 19,6 10 Kniežatá národov sa zhromaždili s ľudom Abrahámovho Boha, lebo Bohu patria ochranné štíty zeme. On je veľmi vyvýšený.47,10 Ž 97,9; Sk 3,13