Predchádzajúca kapitola

46. kapitola

Boh je naše útočisko a sila

1 Zbormajstrovi. Od Korachovcov. Pieseň pre vysoký hlas.
2 Boh je naše útočisko a sila, osvedčená pomoc v súženiach. 3 Preto sa nebudeme báť, hoci by sa zem prevrátila a vrchy by sa klátili uprostred mora, 4 hoci by hučali a penili sa jeho vody a vrchy by sa triasli, keď sa vzduje more.— Sela — 5 Rieka svojimi ramenami potešuje Božie mesto, sväté príbytky Najvyššieho. 6 Boh je uprostred neho, nepohne sa; Boh mu pomôže na úsvite. 7 Národy hučali, kráľovstvá sa otriasali. Vydal hlas a zem sa rozplynula. 8 Hospodin zástupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad.— Sela — 9 Poďte a hľaďte na skutky Hospodina, ktorý koná úžasné veci na zemi: 10 zastavuje vojny až po končiny zeme, zlomí luk, poláme kopiju, bojové vozy spáli v ohni. 11 Prestaňte! Uznajte, že ja som Boh! Som vyvýšený medzi národmi, som vyvýšený na zemi. 12 Hospodin zástupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad.— Sela —