46. kapitola

2 Boh je naše útočisko a sila, osvedčená pomoc v súženiach.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.