Predchádzajúca kapitola

45. kapitola

Srdce mi prekypuje krásnymi slovami

1 Zbormajstrovi. Na nápev: „Ľalie.“ Poučný žalm Korachovcov. Pieseň lásky.
2 Srdce mi prekypuje krásnymi slovami, prednesiem svoje verše kráľovi. Môj jazyk je ako pero zručného pisára. 3 Ty si najkrajší z ľudských synov, z tvojich pier plynie milota. Preto ťa Boh požehnal naveky. 4 Hrdina, pripáš si na bedrá meč, velebu a dôstojnosť! 5 Nech sa ti vydarí cesta, nasadni do voza. Bojuj za pravdu a zneváženú spravodlivosť! Nech ťa tvoja pravica učí úžasným skutkom. 6 Tvoje ostré šípy zasiahnu srdcia nepriateľov kráľa, národy sa ti poddajú. 7 Tvoj trón je trón od Boha na večné veky a žezlo tvojho kráľovstva je žezlom práva. 8 Miluješ spravodlivosť a nenávidíš bezbožnosť, preto ťa hojnejšie pomazal Boh, tvoj Boh, olejom radosti ako tvojich druhov. 9 Každé tvoje rúcho vonia myrhou, od aloy a kasie. Z palácov zdobených slonovinou ťa rozveseľuje hudba strún. 10 Kráľovské dcéry sú medzi tvojimi vyvolenými, po tvojej pravici je kráľovná ozdobená zlatom z Ofíru. 11 Počúvaj, dcéra, dávaj pozor a zbystri sluch, zabudni na svoj ľud a na otcovský dom! 12 Sám kráľ zatúžil po tvojej kráse. On je tvoj pán, skloň sa pred ním. 13 Dcéry z Týru ti prinesú dary, poprední z ľudu budú sa uchádzať o tvoju priazeň. 14 Kráľovská dcéra v paláci je samá nádhera, jej rúcho je pretkávané zlatom. 15 V pestrých šatách ju uvádzajú ku kráľovi; za ňou ti privedú panny, jej družice. 16 Sprevádza ich radostný jasot; tak vstúpia do kráľovského paláca. 17 Namiesto otcov budeš mať synov, ustanovíš ich za kniežatá po celej krajine. 18 Tvoje meno budem pripomínať všetkým pokoleniam. Preto ťa národy budú oslavovať na večné veky.