Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

44. kapitola

Bože, na vlastné uši sme počuli

1 Zbormajstrovi. Poučný žalm Korachovcov.
2 Bože, na vlastné uši sme počuli, naši otcovia nám o tom rozprávali, čo si vykonal za ich čias, v dávnych časoch.44,2 Dt 6,20-25; Ž 78,3 3 Svojou rukou si vyhnal pohanov, ich si však zasadil; na národy si zoslal pohromu, ich si však rozmnožil.44,3 Ex 15,17; Dt 7,1 4 Veď nie vlastným mečom zaujali krajinu, nie vlastné rameno im pomohlo k víťazstvu, ale tvoja pravica, tvoje rameno a svetlo tvojej tváre, lebo si ich miloval.44,4 Dt 7,8; 8,17 5 Bože, ty si môj Kráľ! Prikáž, aby Jákob bol zachránený!44,5 Ž 5,3 6 S tebou prekoleme svojich protivníkov, v tvojom mene udupeme svojich nepriateľov.44,6 Ž 60,14 7 Nespolieham sa na svoj luk a môj meč ma nezachráni,44,7 Ž 20,8 8 lebo ty si nás zachránil pred protivníkmi a zahanbil si tých, čo nás nenávideli. 9 Bohom sa chválime deň čo deň a tvoje meno budeme chváliť naveky.44,9 Jer 9,23-24— Sela — 10 Predsa si nás zavrhol, vystavil potupe a nevedieš do boja naše vojská.44,10 Ž 60,3 11 Donútil si nás ustúpiť pred protivníkom a tí, čo nás nenávidia, nás olúpili. 12 Vydal si nás ako ovce napospas a rozptýlil si nás medzi národy. 13 Predal si svoj ľud pod cenu a nič si na tom nezískal.44,13 Dt 32,30; 1Sam 12,9 14 Vystavil si nás potupe našich susedov, posmechu a hane nášho okolia.44,14 Ž 79,4 15 Urobil si nás príslovím medzi pohanmi; národy krútia hlavou nad nami.44,15 1Krľ 9,7; Jer 24,9 16 Deň čo deň je predo mnou moja potupa a hanba mi pokryla tvár 17 pre reči utŕhača a posmievača, pre pohľad nepriateľa a pomstiteľa.44,17 Ž 74,10 18 To všetko prišlo na nás, hoci sme na teba nezabudli, neporušili sme tvoju zmluvu.44,18 Iz 26,8 19 Naše srdce sa neodvrátilo od teba ani náš krok nevybočil z tvojho chodníka, 20 aj keď si nás spustošil na mieste šakalov a prikryl temnotou. 21 Keby sme boli zabudli na meno nášho Boha a vystierali ruky k cudziemu bohu, 22 či by to Boh nebol postrehol? On predsa pozná tajomstvá srdca!44,22 Ž 7,10 23 Pre teba nás vraždia deň čo deň, majú nás za ovce na zabitie.44,23 Rim 8,36; 1Kor 15,31 24 Zobuď sa! Prečo spíš, Pane? Precitni, nezavrhni nás navždy! 25 Prečo si skrývaš tvár? Zabúdaš na našu biedu a útlak?44,25 Ž 13,2 26 Veď naša duša sa rozptýlila do prachu, naše telo splynulo so zemou. 27 Vstaň a pomôž nám, vykúp nás pre svoju milosť!