Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

44. kapitola

Bože, na vlastné uši sme počuli

1 Zbormajstrovi. Poučný žalm Korachovcov.
2 Bože, na vlastné uši sme počuli, naši otcovia nám o tom rozprávali, čo si vykonal za ich čias, v dávnych časoch.44,2 Dt 6,20-25; Ž 78,3 3 Svojou rukou si vyhnal pohanov, ich si však zasadil; na národy si zoslal pohromu, ich si však rozmnožil.44,3 Ex 15,17; Dt 7,1 4 Veď nie vlastným mečom zaujali krajinu, nie vlastné rameno im pomohlo k víťazstvu, ale tvoja pravica, tvoje rameno a svetlo tvojej tváre, lebo si ich miloval.44,4 Dt 7,8; 8,17 5 Bože, ty si môj Kráľ! Prikáž, aby Jákob bol zachránený!44,5 Ž 5,3 6 S tebou prekoleme svojich protivníkov, v tvojom mene udupeme svojich nepriateľov.44,6 Ž 60,14 7 Nespolieham sa na svoj luk a môj meč ma nezachráni,44,7 Ž 20,8 8 lebo ty si nás zachránil pred protivníkmi a zahanbil si tých, čo nás nenávideli. 9 Bohom sa chválime deň čo deň a tvoje meno budeme chváliť naveky.44,9 Jer 9,23-24— Sela — 10 Predsa si nás zavrhol, vystavil potupe a nevedieš do boja naše vojská.44,10 Ž 60,3 11 Donútil si nás ustúpiť pred protivníkom a tí, čo nás nenávidia, nás olúpili. 12 Vydal si nás ako ovce napospas a rozptýlil si nás medzi národy. 13 Predal si svoj ľud pod cenu a nič si na tom nezískal.44,13 Dt 32,30; 1Sam 12,9 14 Vystavil si nás potupe našich susedov, posmechu a hane nášho okolia.44,14 Ž 79,4 15 Urobil si nás príslovím medzi pohanmi; národy krútia hlavou nad nami.44,15 1Krľ 9,7; Jer 24,9 16 Deň čo deň je predo mnou moja potupa a hanba mi pokryla tvár 17 pre reči utŕhača a posmievača, pre pohľad nepriateľa a pomstiteľa.44,17 Ž 74,10 18 To všetko prišlo na nás, hoci sme na teba nezabudli, neporušili sme tvoju zmluvu.44,18 Iz 26,8 19 Naše srdce sa neodvrátilo od teba ani náš krok nevybočil z tvojho chodníka, 20 aj keď si nás spustošil na mieste šakalov a prikryl temnotou. 21 Keby sme boli zabudli na meno nášho Boha a vystierali ruky k cudziemu bohu, 22 či by to Boh nebol postrehol? On predsa pozná tajomstvá srdca!44,22 Ž 7,10 23 Pre teba nás vraždia deň čo deň, majú nás za ovce na zabitie.44,23 Rim 8,36; 1Kor 15,31 24 Zobuď sa! Prečo spíš, Pane? Precitni, nezavrhni nás navždy! 25 Prečo si skrývaš tvár? Zabúdaš na našu biedu a útlak?44,25 Ž 13,2 26 Veď naša duša sa rozptýlila do prachu, naše telo splynulo so zemou. 27 Vstaň a pomôž nám, vykúp nás pre svoju milosť!