43. kapitola

Obháj moje právo, Bože

1 Obháj moje právo, Bože, a ujmi sa môjho sporu s neverným ľudom! Zachráň ma pred ľstivým a podlým človekom!43,1 Ž 26,1; 119,154; 140,2
2 Ty si mi, Bože, útočiskom. Prečo si ma zavrhol? Prečo mám chodiť v smútku pre útlak nepriateľa?43,2 Ž 42,10 3 Zošli svoje svetlo a svoju pravdu, nech ma vedú! Nech ma dovedú na tvoj svätý vrch, k tvojim príbytkom.43,3 Ž 27,1; 57,4; 61,3; 122,1 4 Potom pristúpim k Božiemu oltáru, k Bohu svojej radosti; zaplesám a na harfe ťa budem oslavovať, Bože, môj Bože!43,4 Ž 63,6; 81,3; 108,3 5 Prečo si skľúčená, moja duša, prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať, svojmu Spasiteľovi, svojmu Bohu.43,5 Ž 42,6.12; 62,6