42. kapitola

Druhá kniha Žalmov (42 – 72)

Ako laň dychtí po bystrinách

1 Zbormajstrovi. Poučný žalm Korachovcov.
2 Ako laň dychtí po bystrinách, tak moja duša dychtí po tebe, Bože. 3 Moja duša má smäd po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár?42,3 Dt 16,16; Ž 63,2; 84,3; 143,6 4 Slzy mi bývajú chlebom dňom i nocou, keď sa ma každý deň pýtajú: „Kde je tvoj Boh?“42,4 Ž 79,10; 102,10; 115,2; Joel 2,17 5 Spomínam na to a dušu si vylievam, ako som chodieval so zástupom a vodieval do Božieho domu slávnostný zástup so zvučným plesaním a s vďakou.42,5 Ž 27,4; 122,1 6 Prečo si skľúčená, moja duša, prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať, svojmu Spasiteľovi, svojmu Bohu.42,6 Ž 42,12; 43,5; 62,6 7 Moja duša je skľúčená, preto sa rozpomínam na teba z krajiny jordánskej, z končiarov Chermónu, z vrchu Micár. 8 Hlbina hlbine ozýva sa na hukot tvojich vodopádov. Všetky tvoje príboje a vlny valia sa cezo mňa.42,8 Ž 69,3; 88,8; Jon 2,4 9 Vo dne mi Hospodin preukazuje milosť, v noci je mi jeho pieseň modlitbou k Bohu môjho života. 10 Poviem Bohu, svojej Skale: „Prečo si na mňa zabudol? Prečo mám chodiť v smútku utláčaný nepriateľom?“42,10 Dt 32,4; Ž 18,3; 31,4; 43,2 11 Kosti ma smrteľne bolia a protivníci ma ešte tupia, keď sa ma pýtajú každý deň: „Kde je tvoj Boh?“42,11 Joel 2,17; Mich 7,10 12 Prečo si skľúčená, moja duša, prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať, svojmu Spasiteľovi, svojmu Bohu.42,12 Ž 43,5; 62,6