Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

41. kapitola

Blahoslavený, kto myslí na bedára

1 Zbojmajstrovi. Dávidov žalm.
2 Blahoslavený, kto myslí na bedára. Hospodin ho zachráni v deň nešťastia.41,2 Jób 3,8; Ž 18,26-27; Prís 14,21; Am 6,3; Mt 5,7 3 Hospodin ho ochráni a zachová ho nažive, bude blahoslavený na zemi. Nevydá ho pažravosti nepriateľov. 4 Hospodin ho posilní na lôžku chorých a celkom ho zbaví choroby. 5 Povedal som: „Hospodin, zmiluj sa nado mnou! Uzdrav ma! Zhrešil som proti tebe.“41,5 Ž 51,6 6 Moji nepriatelia o mne zlomyseľne hovoria: „Kedyže už zomrie? Kedy zanikne jeho meno?“41,6 Ž 31,12-13 7 Keď ma niekto navštívi, hovorí prázdne reči, hromadí zlobu, vyjde von a ohovára ma.41,7 Jób 2,11-13 8 Všetci, čo ma nenávidia, spolu si o mne šuškajú a zamýšľajú zlo proti mne.41,8 Mt 22,15 9 „Doľahla naňho zlá choroba; kto takto uľahol, už nevstane.“ 10 Ba aj môj priateľ, ktorému som dôveroval, čo jedával môj chlieb, sa odo mňa odvrátil41,10 Dosl. zdvihol proti mne pätu..41,10 Ž 38,12-13; 55,14; 88,9; Jn 13,18; Sk 1,16 11 Ty však, Hospodin, zmiluj sa nado mnou, pomôž mi vstať, aby som sa im odplatil. 12 Podľa toho poznám, že ma máš rád, keď môj nepriateľ nebude nado mnou jasať. 13 Ty sa ma ujmeš, lebo som bezúhonný, postavíš ma navždy pred seba.41,13 1Krn 17,27 14 Nech je zvelebený Hospodin, Boh Izraela, od vekov až naveky. Amen. Amen.41,14 Tento verš slúži aktuálne na zakončenie prvej knihy žalmov.41,14 Ž 72,18-19; 89,53; 106,48