40. kapitola

Túžobne som očakával Hospodina

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
2 Túžobne som očakával Hospodina, sklonil sa ku mne a počul moje volanie o pomoc. 3 Vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahna a blata. Nohy mi postavil na skalu a spevňuje moje kroky.40,3 Ž 18,5; 69,2-3.15-16 4 Do úst mi vkladá novú pieseň, chválospev na nášho Boha. Mnohí to uvidia, budú sa báť a dúfať v Hospodina.40,4 Ž 33,3; 64,10; 144,9 5 Blahoslavený muž, ktorý svoju nádej vkladá do Hospodina a neobracia sa k nafúkancom40,5 Alt. k bludárom. ani k tým, čo sa uchyľujú ku klamstvu.40,5 Ž 2,12 6 Veľa divov si vykonal, Hospodin, môj Bože, a v tvojich zámeroch s nami sa ti nik nevyrovná. Chcel by som to hlásať a vyrozprávať, je toho však viac, než sa dá spočítať.40,6 Ž 139,17-18 7 Obetu ani dary si nepraješ, ale otvoril si mi uši. Spaľovanú obetu ani obetu za hriech si nežiadal.40,7 1Sam 15,22; Ž 50,9; 51,18 8 Vtedy som povedal: „Hľa, prichádzam. Vo zvitku je napísané o mne, 9 že mám plniť tvoju vôľu. A to chcem, Bože môj, vo svojom vnútri mám tvoj zákon.“40,9 Ž 37,31; Jn 4,34; 8,29 10 Radostne som oznámil spravodlivosť vo veľkom zhromaždení. Nezavrel som svoje ústa, Hospodin, ty to vieš.40,10 Ž 22,23; 35,18; Jn 17,26 11 Nenechal som si tvoju spravodlivosť pre seba. Rozprával som o tvojej vernosti a spáse. Neutajil som tvoju milosť a pravdu pred veľkým zhromaždením. 12 Ty, Hospodin, neodopieraj mi svoje milosrdenstvo! Tvoje milosrdenstvo a vernosť nech ma ustavične chránia!40,12 Ž 61,8; 89,34 13 Zovreli ma ťažkosti, ktorým niet počtu. Doľahli na mňa moje viny, nemôžem pre ne ani vzhliadnuť. Je ich viac ako vlasov na mojej hlave, až strácam odvahu.40,13 Ž 69,5 14 Hospodin, ráč ma vyslobodiť! Hospodin, ponáhľaj sa mi na pomoc!40,14-18 Ž 70,2-6 15 Nech sa zahanbia a zapýria všetci, čo ma chcú pripraviť o život. Nech odtiahnu zahanbene tí, čo sa tešia z môjho nešťastia.40,15 Ž 71,13 16 Nech zmeravejú od hanby tí, čo mi posmešne hovoria: „Tak ti treba!“40,16 Ž 35,21 17 Nech sa v tebe tešia a radujú všetci, čo ťa hľadajú. Tí, čo milujú tvoju spásu, nech vždy hovoria: „Hospodin je veľký.“40,17 Ž 35,27 18 Som síce biedny a úbohý, ale Pán na mňa myslí. Ty si moja pomoc a záchrana, môj Bože, neváhaj!